Vietnam

Đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến thông tư quản lý thu, chi tiền tài trợ, công đức với các khu di tích, tâm linh và hoạt động lễ hội.

Nếu được thông qua, đây là văn bản pháp luật đầu tiên về vấn đề quản lý thu, chi tiền công đức. Quy định này ra đời xuất phát từ việc có nhiều tranh luận, mâu thuẫn và cả sai phạm liên quan đến dòng tiền công đức "không được kiểm toán" tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Vào năm ngoái, Bộ Tài chính cũng từng lấy ý kiến lần một về dự thảo thông tư này.

Dự thảo lần hai của thông tư quy định, việc công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích mang tính tự nguyện, không được ép buộc. Tiền công đức không thuộc sở hữu cá nhân và không phản ánh vào ngân sách nhà nước, mà được để lại toàn bộ cho cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích sử dụng.

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền phải có sổ sách thu chi nhằm công khai, minh bạch, đúng mục đích. Đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức, tài trợ phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Tùy theo lượng tiền tiếp nhận, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm kê. Khi số tiền tiếp nhận được từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo cũng quy định mục đích được phép chi tiền công đức như dùng để tổ chức, tuyên truyền, phổ biến giá trị văn hóa của lễ hội, phục vụ cho mục đích quảng cáo, trang trí...

Đối với việc công đức, tài trợ bằng tiền mặt, người làm công đức, tài trợ sẽ bỏ vào hòm công đức, đưa cho bộ phận tiếp nhận tại di tích, khuyến khích chuyển tiền vào tài khoản của cơ sở quản lý di tích mở tại ngân hàng.

Đối với công đức, tài trợ bằng giấy tờ có giá trị, người làm công đức, tài trợ chuyển cho cơ sở quản lý di tích. Trường hợp giấy tờ có giá phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ có ghi tên người sở hữu, người làm công đức làm thủ tục chuyển nhượng, sang tên giấy tờ có giá cho cơ sở quản lý di tích theo quy định của pháp luật.

Đối với công đức, tài trợ bằng kim loại quý, đá quý, người làm công đức, tài trợ chuyển giao cho cơ sở quản lý di tích kèm theo các giấy tờ có liên quan. Hòm công đức phải được niêm phong và sử dụng tối thiểu hai loại khóa, chìa của mỗi khóa được giao cho cơ sở quản lý di tích và trưởng ban quản lý di tích quản lý độc lập.

Quỳnh Trang

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it