Ngày 23/1, Hà Lan đã ban bố lệnh giới nghiêm lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc ở châu Âu vào năm 1945, nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 9 giờ tối đến 4 giờ 30 sáng hôm sau, kéo dài đến ngày 10/2. Trong thời gian giới nghiêm, tất cả người dân không được ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có liên quan đến công việc. Những trường hợp này đều phải mang theo giấy phép phù hợp theo quy định của chính phủ.

Những người vi phạm sẽ bị xử phạt 95 euro, trong khi những người mang giấy tờ giả hoặc nói dối để "lách luật" có thể sẽ bị phạt nặng hơn và bị lưu lại hồ sơ./.

Vi Diệu (Vietnam+)