Vietnam

Hà Nội: Cần xử lý tình trạng phát tán mùi ở bãi rác Sóc Sơn

Ha Noi: Can xu ly tinh trang phat tan mui o bai rac Soc Son
 Cuộc sống của người dân nội thành Hà Nội bị ảnh hưởng khi rác không được vận chuyển đi xử lý

Chiều 16/7, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã có những chỉ đạo về việc giải quyết việc người dân tổ chức ngăn cản vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 20/7/2020.

Các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND Thành phố chấp thuận cho Dự án tại các văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 05/7/2019 và 849/VP-GPMB ngày 22/01/2020, đảm bảo tiến độ hoàn thành đã được Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tại văn bản số 2658/UBND-GPMB ngày 25/6/2020.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; cương quyết xử lý những trường hợp có tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.

Công an Thành phố trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giao các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Chiều 16/7, người dân vẫn tiếp tục chặn xe chở rác ra vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và khu xử lý chất thải rắn ở Cầu Diễn. Hiện các xe chở rác trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội được tạm di chuyển về Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thuộc Sơn Tây).

Football news:

Raheem sterling: Looking for tickets to Lisbon. From the 10th to the 24th. Retweet if you can help
Pep Guardiola: Gabriel is the best player of matches with Real Madrid
Three heroes of Lyon in the match with Juve – among them the defender, whom the fans drove in the fall
Manchester City and Lyon will meet in the 1/4 final of the Champions League on August 15 at Jose Alvalade
Photo of Pep and Zizou – just a gift for Showsport users
Ronaldo was eliminated so early from the Champions League for the first time in 10 years, although he tried very hard – in the playoffs for Juve, only he scores
Rudi Garcia: to Pass Juventus is a feat. The most pleasant defeat in my career