Vietnam
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hà Nội yêu cầu đội ngũ cán bộ nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 4445 về việc ban hành Chuyên đề số 11 "Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (Nghị định 130).

Chuyên đề được xây dựng căn cứ theo Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (Chương trình số 10) về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025". Xác định các mục tiêu cụ thể về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hà Nội yêu cầu đội ngũ cán bộ nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính tại một đơn vị phường trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Thành).

Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130.

Nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để công tác này là một trong những công cụ hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

Hà Nội yêu cầu đội ngũ cán bộ nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh 2.

Chính quyền Hà Nội yêu cầu nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng. Trong ảnh: Một góc Hà Nội nhìn từ quận Cầu Giấy. Ảnh: Hoàng Thành.

Chuyên đề cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao chất lượng kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Mới đây, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, cán bộ, công chức thực hiện "nói đi đôi với làm", thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Tiếp đó xây dựng Đảng bộ TP gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo... 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm chính, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, nhận định tình hình tư tưởng và dự báo, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng.