Vietnam
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Nông thôn Tây Bắc: Nông thôn mới Yên Sơn khởi sắc

Xã Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) đến nay đã đạt 11/19 tiêu chí Nông thôn mới; góp phần thay đổi diện mạo vùng Nông thôn Tây Bắc.

Nông thôn Tây Bắc - Yên Sơn đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

Về xã Yên Sơn những ngày này, chúng tôi được chứng kiến màu xanh của cây mía, chè, cà phê, cây ăn quả; những tuyến đường liên bản được bê tông hóa khang trang trải dài; những ngôi nhà sàn, nhà xây đang mọc lên san sát... Diện mạo vùng Nông thôn Tây Bắc này đang khởi sắc từng ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Nông thôn mới Yên Sơn khởi sắc - Ảnh 1.

Một góc xã Yên Sơn (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) hôm nay. (Ảnh: Mùa Xuân)

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sơn đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các bản. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo từng chỉ tiêu, tiêu chí. Hàng tháng, quý, năm tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã.

Cử cán bộ xã, bản tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, tham quan học tập kinh nghiệm những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khác.

Lồng ghép các buổi tuyên truyền cho người dân xây dựng nông thôn mới thông qua các hội nghị của xã, các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản hàng ngày về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể xã, bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, hiến đất mở rộng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa...

Nông thôn Tây Bắc: Nông thôn mới Yên Sơn khởi sắc - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn liên bản, nội bản xã Yên Sơn đã được bê tông hóa. (Ảnh: Mùa Xuân).

Diện mạo mới của vùng Nông thôn Tây Bắc - Yên Sơn

Xác định tiêu chí thu nhập, hộ nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng làm đòn bẩy thực hiện các tiêu chí khác, trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Yên Sơn đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân chuyển đổi đất trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả, cây mía, chè, cà phê, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả… Vận động người dân tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa.

Đến nay, toàn xã có hơn 480 mía; 20 ha chè; 100 ha cà phê; trồng 400 ha cây ăn quả, trong đó 350 ha đã cho thu hoạch. Phát triển hơn 18.000 con gia súc, gần 45.000 con gia cầm các loại.

Nông thôn Tây Bắc: Nông thôn mới Yên Sơn khởi sắc - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Yên Sơn áp dụng công nghệ tưới phun tự động vào sản xuất để nâng cao năng suất cho cây trồng. (Ảnh: Mùa Xuân)

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi đã góp phần mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20%.

Ngoài ra, để liên kết các hộ dân tham gia liên kết sản xuất, học hỏi kinh nghiệm, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Xã đã vận động người dân thành lập 5 hợp tác xã Sơn Lâm, nông nghiệp Hoa Mơ, Thịnh Đán, Thanh Sơn, Quyết Thắng.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình, dự án, Nghị quyết 77, 115 của HĐND tỉnh Sơn La, xã Yên Sơn đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay, gần 6 km đường giao thông liên bản, nội bản trên địa bàn xã đã được cứng hóa; hơn 8,1 km đường kênh mương được kiên cố hóa đảm bảo tưới tiêu cho hơn 40 ha lúa ruộng; 10 bản có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Nông thôn Tây Bắc: Nông thôn mới Yên Sơn khởi sắc - Ảnh 5.

Người dân xã Yên Sơn đưa cây dâu tây vào trồng trên diện tích lớn mang lại nguồn thu nhập cao. (Ảnh: Mùa Xuân)

Ông Bùi Văn Tâm, Bí thư Đảng xã Yên Sơn, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã sẽ tiếp tục tập trung rà soát, phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện theo phương châm dễ, ít nguồn lực làm trước, khó, cần nhiều nguồn lực làm sau. Đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng bản, lấy nhân dân làm chủ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả. Duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất. Phấn đấu cuối năm nay, xã Yên Sơn đạt thêm tiêu chí văn hóa.