Vietnam

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 12 về công tác tuyên truyền

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 12 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 12 về công tác tuyên truyền - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Bộ TT&TT trước đó. Ảnh: VGP

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo kịp thời, thông suốt, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận; chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức.

Các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính.

Các Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan chủ lực, có nhiệm vụ xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền trọng điểm. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.

Thủ tướng cũng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, phát huy thế mạnh của báo chí truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới vào Việt Nam. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TTT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng thời, các đơn vị này chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở đổi mới cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả tuyên truyền; coi trọng nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tiện thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng.

Cùng với đó, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh, bằng nhiều thứ tiếng để chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 12 về công tác tuyên truyền - ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc làm việc ngày 11-5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sau trái, thù địch

Thủ tướng lưu ý, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, các ban, bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội.

"Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí quân đội phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng"- Chỉ thị nêu rõ.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cung cấp thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam; tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sau trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh bằng nhiều thứ tiếng để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước chủ động thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật, các hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, an ninh quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt đối với những sự kiện quốc tế quan trọng trong khu vực và quốc tế có liên quan đến Việt Nam.

Vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức quảng bá, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bộ VH-TT&DL chủ động cung cấp thông tin về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc để các cơ quan thông tin báo chí thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền; phối hợp với Bộ TT&TT trong việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, lịch sử và kỹ năng tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hà Nội tập huấn tuyên truyền bầu cử cho các cơ quan báo chí
Hà Nội tập huấn tuyên truyền bầu cử cho các cơ quan báo chí

(PLO)- Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho nhiều phóng viên cơ quan báo chí và cán bộ tuyên truyền của 30 quận, huyện, thị xã…

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it