logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Vietnam

Tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi làm việc cho công nhân lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi làm việc cho hơn 300 công nhân lao động trong các doanh nghiệp thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì.

Tại hội nghị, công nhân lao động trong các doanh nghiệp đã được  nghe giới thiệu những nét cơ bản về thực trạng văn hóa ứng xử trong công nhân lao động, chia sẻ những kinh nghiệm và những hướng giải quyết nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc, từ đó xây dựng nếp sống văn minh, giao tiếp ứng xử công sở tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ công nhân lao động về phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, khuyến khích công nhân lao động tham gia xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa nghệ thuật, rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; cải thiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn về văn hóa.

Themes
ICO