Chiều 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị. Về dự Đại hội có 350 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 102.500 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 69 tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là 30 tuổi.

Trong phiên làm việc, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người, bầu đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội…Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh và 12 người trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã tiến hành chia 7 tổ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia tầm nhìn 2030- 2045 - ảnh 1 Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Tổ thảo luận số 1.
 Qua thảo luận, các đại biểu thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh dấu mốc quan trọng của sự phát triển đất nước ta, dân tộc ta và Đảng ta trong giai đoạn mới với khát vọng hùng cường.

Đồng thời, đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị một số ý kiến mang tầm chiến lược về các phương án phát triển Việt Nam trong tầm nhìn 2025, 2030 và 2045 với các chỉ tiêu căn bản của một nước công nghiệp, những điều kiện cần và đủ mang tính chiến lược và khả thi, năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức thực tiễn của Đảng và Chính phủ.

Cùng với đó, cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia mang tầm nhìn 2030, 2045, trên nền tảng đột phá xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trước hết là nguồn nhân lực chất lượng cao tương hợp và làm chủ cuộc Cách mạng 4.0. Đây là nhân tố căn bản bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược phát triển khác, thậm chí có ý nghĩa quyết định thành công. Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích Nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào 8h ngày 26/9 với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.