Romania

Candidatul ALDE la Primăria Sectorului 5: Trebuie luate măsurile legale față de cei care au construit fără autorizații în sector

Voicu Ion Valentin

Candidatul ALDE la Primăria Sectorului 5, Voicu Ion Valentin, îi solicită primarului Sectorului 5, Daniel Florea, prin intermediul unei scrisori deschise să ia măsuri cu privire la toate construcțiile de pe raza Sectorului 5 care nu au autorizațiile luate în deplină legalitate.

”Solicitare publică către Primarul Sectorului 5, Daniel Florea

Vă solicit, în regim de urgență, ca împreună cu aparatul de specialitate din subordinea dumneavoastră, să convocați toți dezvoltatorii imobiliari și persoanele fizice de pe raza Sectorului 5 astfel încât, față de cei care au construit fără autorizație în ultimii ani, să se ia măsurile necesare.

Aveti posibilitatea, în acest moment, să îndreptați lucrurile în favoarea cetățenilor Sectorului 5 care au promisiuni de vânzare-cumpărare, cu privire la locuințele construite în ultimii ani pe raza Sectorului 5, fără autorizație de construcție.

Am tot fost întrebat ce aș face eu în calitate de primar cu privire aceste blocuri!

Eu aș fi întreprins toate verificările în teren, împreună cu reprezentanții Direcției de control, din cadrul Poliției Locale, și cu cei ai Direcției de Urbanism, din cadrul primăriei; îi chemam pe toti dezvoltatorii la masă pentru a-i ajuta să își autorizeze construcțiile, iar cetățenii Sectorului 5 să trăiască în siguranță în apartamentele pe care le-au cumpărat de bună credință.

Cetățenii care au fost mințiti referitor la aceste apartamente - și au fost de bună credință - plătesc în cotinuare rate la dezvoltator prin intermediul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

Sunt familii care s-au mutat fără a avea contract de vânzare-cumpărare și am văzut în ce condiții locuiesc.

Domnule primar, aveți posibilitatea să îndreptați această situație urgent!

Autoritatea locală trebuie să fie prietenoasă cu dezvoltatorii care aduc bani la bugetul local al Sectorului 5, iar dezvoltarea are loc și cu aportul taxelor și impozitelor plătite de către cetățenii care se mută în aceste apartamente.

Până în acest moment, am descoperit aproximativ 20 de blocuri care nu au autorizații de construcții, iar cetățenii s-au mutat deja în ele. Trăiesc, practic, în adevărate bombe cu ceas!

Domnule primar, aveți această posibilitate să vă mai câștigați simpatia cetățenilor Sectorului 5, în ultimele luni de mandat. Prin acțiuni concrete de îndreptare a acestei situații, ne demonstrați că nu sunteți total indiferent la ceea ce vi se aduce în atenție, chiar când citiți aceste rânduri.

Potrivit modificarilor aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prin Legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 08 ianuarie 2020, constructiile realizate fără autorizație de construire, vor putea intra în circuitul civil după cum urmează:

„Art. 37 alin. (6) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertise tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.", a scris pe pagina sa de Facebook, Consilierul general Valentin Ion Voicu, Candidat ALDE la Primăria Sector 5.