Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp và giao Sở TN&MT sớm hoàn chỉnh tờ trình điều chỉnh bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm (2020-2024) áp dụng từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TN&MT, việc xây dựng điều chỉnh bảng giá đất mới căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh; tình hình thực hiện bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) áp dụng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp dữ liệu giá đất cụ thể các dự án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; các dự án giao đất, thuê đất và việc cập nhật bổ sung, đổi tên các tuyến đường mới hoàn thành trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, 2021.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Giá đất các loại sẽ tăng từ năm 2022 - ảnh 1
Đất nông nghiệp, đất ở, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa- Vũng Tàu dự kiến đều sẽ điều chỉnh tăng-Ảnh minh họa:TK

Từ đây, sở đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương góp ý về định hướng xây dựng điều chỉnh bảng giá đất tại quyết định số 38/2019 của tỉnh quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) để áp dụng cho năm 2022- 2024.

Sở TN&MT đã đề xuất bốn nội dung điều chỉnh trong xây dựng bảng giá đất mới.

Trong đó, điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) khu vực đô thị và khu vực nông thôn; Điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ; Điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung cách xác định vị trí đất theo tuyến đường và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, đoạn đường, khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh, nâng cấp, hoặc điều chỉnh đổi tên tuyến đường, điểm đầu, điểm cuối tuyến đường, điều chỉnh cấp loại đường, tuyến đường.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp thu các ý kiến sở ngành, địa phương góp ý để sớm hoàn chỉnh dự thảo tờ trình về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm (2020-2024) để sớm trình lại hội đồng thẩm định họp xem xét.

TP.HCM khởi động tính hệ số điều chỉnh giá đất 2022
TP.HCM khởi động tính hệ số điều chỉnh giá đất 2022
(PLO)- Từ năm 2019 đến nay, TP.HCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất.