Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp. 

Bình Thuận chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 - ảnh 1
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện thị xã La Gi.

Các cơ quan thực hiện việc chăm sóc thay thế cho các em theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ, ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ được người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.

Sở LĐTB&XH hội phối hợp với cấp huyện tổng hợp danh sách trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; trẻ em có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ theo quy định.

Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt
động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài nhóm trẻ em này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo quy định. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bao gồm cả việc bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hòa nhập.

Sở Tư pháp chỉ đạo việc trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Trong quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc hoặc trường hợp khẩn cấp
liên quan đến nhóm trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 cần chủ động thông tin, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp xử lý, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Được biết, tính đến ngày 17-10, tỉnh Bình Thuận có tổng số 4.341 ca mắc COVID-19 và đã có 61 trường hợp tử vong.