Vietnam
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Cà Mau điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cà Mau - Nhằm kiện toàn công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đáng chú ý, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Bí thư Thành ủy Thành phố Cà Mau.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau điều động, chỉ định ông Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng điều động ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Năm Căn; đồng thời điều động ông Tô Hoài Phương, Bí thư Huyện ủy Năm Căn làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Điều động ông Nguyễn Minh Nhứt, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời; điều động ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Nội vụ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, làm Bí thư Huyện ủy Phú Tân; điều động ông Dương Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Phú Tân giữ chức Trưởng ban Khu quản lý kinh tế tỉnh Cà Mau.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau điều động, luân chuyển ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Huyện ủy U Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Quách Văn Ấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký của Bí thư Tỉnh ủy.