Vietnam

Cao su Sao Vàng, Thuốc lá Thăng Long, dệt kim Đồng Xuân... ô nhiễm trong lòng Hà Nội