Vietnam

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

phổ biến pháp luật đợt II năm 2020 tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn; các cấp công đoàn trong tỉnh cần phối hợp với chuyên môn đồng cấp lựa chọn các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với cơ quan, đơn vị mình.

Qua đó, chủ động tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai kế hoạch, đặc biệt là triển khai tại cơ sở và người lao động. Đồng thời đổi mới các hình thức tuyên truyền.

Mặt khác, các hoạt động không thể bỏ qua là: Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công đoàn, tuyên truyền viên cơ sở và toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tuyên truyền pháp luật qua báo, đài; Phổ biến pháp luật qua hội nghị tuyên vận hàng tháng tại cơ sở, qua các hoạt động tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật hay qua các buổi sinh hoạt công đoàn; lồng ghép với các cuộc họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phát hành tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật, panô, áp phích; tổ chức lồng ghép trong các hoạt động...

Tuyên truyền pháp luật trong công nhân viên chức lao động do khối thi đua công đoàn ngành tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Tuyên truyền pháp luật trong công nhân viên chức lao động do khối thi đua công đoàn ngành tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lào Cai

Hiện nay, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh Lào Cai đã phát trên 3.000 cuốn sách tuyên truyền, sổ tay, tờ rơi về phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; quyền cơ bản người lao dộng trong quan hệ lao động và quyền công đoàn của người lao động.

Bên cạnh đó, phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn bị mở các lớp tập huấn tuyên truyền về đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho đại diện công đoàn và người lao động năm 2020.

Để công tác phổ biến pháp luật đợt II năm 2020 được đảm bảo, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hiện đang tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” năm 2020.

Football news:

The Norwegian referee has admitted that he is gay: I can go through life with my head held high
Henderson on Salah in Liverpool: 100 goals in 159 games is something out of a computer game
PSG have been in contact with Zidane (Okdiario)
Flick's assistant-plus 1000 points to the atmosphere in Bayern. Launched the careers of Muller and Lam, introduced Pep to the Bundesliga, taught Koman to play head
Milan scores 2+ goals in 11 consecutive games, repeating its record of 1959
Harry Kane: this Tottenham is capable of achieving something special
Mourinho on the link between son and Kane: mutual Understanding has come since Pochettino. Don't give me all the credit