Vietnam

Hà Nội yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin theo đúng chỉ đạo

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo về việc quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2022 gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiếp nhận, bảo quản phân phối, sử dụng và kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19, ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2022.

Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh, công tác phòng chống dịch cần tiếp tục chuyển trạng thái, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, thực hiện hiệu quả chiến lược “5K+vaccine” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, nhằm đảm bảo việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2022 theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND Thành phố, đảm bảo đúng quy định, công bằng, minh bạch; tiêm miễn phí cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm một số nội dung.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã:

- Triển khai xây dựng Kế hoạch, rà soát, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND Thành phố.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả phong trào vận động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 theo chỉ đạo tại văn bản số 1712/UBND-KT ngày 02/6/2021 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh việc ban hành văn bản không rõ nội dung, không thống nhất với chủ trương, kế hoạch của Thành phố đã ban hành.

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đổi mới, sáng tạo các hình thức, biên tập nội dung, tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn để kịp thời nắm bắt, thực hiện và ủng hộ chủ trương của Chính phủ và Thành phố.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp tục phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông Thành phố phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích và các chính sách của Thành phố để người dân hiểu, kịp thời nắm bắt thông tin và ủng hộ chủ trương của Chính phủ và Thành phố.

- Chủ trì phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng các nội dung, thông điệp, kịp thời cập nhật, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh tại cơ sở.

- Nắm bắt các thông tin phản ánh của Nhân dân, dư luận, chủ động trao đổi, kịp thời hướng dẫn các quận, huyện, thị xã.

Đối với Sở Y tế:

- Thực hiện các nhiệm vụ của ngành Y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Thành phố.

- Tổ chức việc thực hiện, triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong hoạt động truyền thông, xây dựng nội dung thông điệp truyền thông, thông cáo báo chí, phóng sự truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it