logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Vietnam

Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để mua sắm ô tô

Ngày 14.3, Bộ Tài chính có Công văn số 2850/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 của các tổ chức, đơn vị.

Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để mua sắm ô tô
ảnh minh họa

Theo đó, các đơn vị không thực hiện mua sắm xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 1.1.2018 mà chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4.8.2015.

Bên cạnh đó, các đơn vị không được sử dụngvốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm ô tô đối với các dự án sử dụng những nguồn vốn này.

Riêng dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua ô tô thì việc mua xe phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được phê duyệt.

» Giá vàng ngày 15/3: FED nâng trần lãi suất gây sức ép lên thị trường vàng
» Đề nghị Bộ Công thương kiểm điểm sai sót, thua lỗ tại Sabeco

Themes
ICO