Vietnam

Ngành thẩm mỹ California được trợ cấp lệ phí giấy phép

LTS. Hôm Thứ Tư, 24 Tháng Hai, Hội Đồng Thẩm Mỹ California (California Board of Barbering and Cosmetology) gởi đến nhật báo Người Việt nhờ thông báo các chi tiết liên quan đến việc trợ cấp lệ phí giấy phép ngành thẩm mỹ của tiểu bang như sau.

1-Những người được cấp giấy phép của Hội Đồng Thẩm Mỹ California sẽ nhận được trợ cấp lệ phí nào?

Một tiệm nail ở California. (Hình minh họa: Đằng-Giao/Người Việt)

Thống Đốc Gavin Newsom vừa ký một đạo luật trợ cấp khẩn cấp cho các cư dân tiểu bang California gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, trong đó có điều khoản miễn lệ phí gia hạn tất cả giấy phép của Hội Đồng Thẩm Mỹ sẽ hết hạn vào năm 2021 và 2022.

2-Lệ phí gia hạn được miễn là bao nhiêu?

Mỗi chủ doanh nghiệp thẩm mỹ nộp lệ phí gia hạn hai năm một lần là $40 và các cá nhân thực hiện dịch vụ tại mỗi cơ sở phải nộp lệ phí gia hạn giấy phép hai năm một lần là $50.

3-Có phải tất cả người được cấp giấy phép đều được miễn lệ phí gia hạn không?

Trợ cấp lệ phí sẽ áp dụng cho tất cả các trường hợp gia hạn giấy phép, điều này bao gồm hơn 560,000 cá nhân và hơn 53,000 doanh nghiệp.

4-Miễn lệ phí sẽ có hiệu lực khi nào?

Vào ngày 23 Tháng Hai, 2021, thống đốc ký ban hành Đạo Luật S 94. Trong tuần đầu tiên của Tháng Ba, Hội Đồng Thẩm Mỹ sẽ bắt đầu gửi giấy phép đã gia hạn cho những người được cấp giấy phép có ngày hết hạn vào Tháng Giêng, Tháng Hai, Tháng Ba, và Tháng Tư, 2021, và chưa trả lệ phí.

Đối với các giấy phép hết hạn từ Tháng Năm, 2021 đến Tháng Mười Hai, 2022, các giấy phép đã gia hạn sẽ được gửi qua đường bưu điện trước ngày hết hạn khoảng 83 ngày.

Người được cấp giấy phép được khuyến khích cập nhật địa chỉ của họ, ngoài ra, không cần phải làm bất kỳ điều gì để nhận được giấy phép được gia hạn.

5-Người được cấp giấy phép sẽ nộp đơn xin trợ cấp lệ phí bằng cách nào?

Việc miễn lệ phí sẽ được tự động áp dụng đối với tất cả các trường hợp gia hạn giấy phép. Không cần phải nộp đơn đăng ký. Hội đồng sẽ cấp giấy phép mới trước ngày hết hạn.

6-Nếu tôi đã nộp lệ phí cho giấy phép hết hạn vào năm 2021 thì sao?

Ngày gia hạn của quý vị sẽ được kéo dài đến ngày 1 Tháng Giêng, 2025, vì vậy, quý vị sẽ không phải nộp lệ phí cho kỳ gia hạn tiếp theo của mình.

7-Tôi phải nộp lệ phí gia hạn vào ngày 31 Tháng Giêng, 2021. Tôi có cần phải nộp lệ phí này không?

Người được cấp giấy phép không cần phải nộp lệ phí gia hạn đến hạn vào năm 2021 hay 2022.

8-Tôi đã nộp lệ phí gia hạn giấy phép năm 2021 của mình. Tôi có được hoàn tiền không?

Hội đồng sẽ không hoàn tiền cho bất kỳ trường hợp gia hạn giấy phép năm 2021 đã được thanh toán. Tuy nhiên, nếu người được cấp giấy phép đã nộp lệ phí gia hạn giấy phép năm 2021, thì sẽ không phải nộp lệ phí gia hạn cho kỳ gia hạn tiếp theo nữa.

9-Miễn lệ phí có áp dụng cho lệ phí đăng ký ban đầu không?

Không. S 94 chỉ miễn lệ phí gia hạn giấy phép – không miễn lệ phí đăng ký ban đầu.

10-Tác động của việc trợ cấp lệ phí đối với giấy phép nghề làm tóc và thẩm mỹ là gì?

Nhờ thống đốc ký S 94, những người được cấp giấy phép nghề làm tóc và thẩm mỹ sẽ được giảm lệ phí giấy phép hàng năm trong hai năm tới, với tổng số tiền là $25.6 triệu.

11-Tôi phải liên lạc với ai khi có thêm thắc mắc?

Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể gửi email cho Hội Đồng Thẩm Mỹ California theo địa chỉ [email protected]. (Đ.D.)

Football news:

Malinovsky gave 2+ assists in two consecutive matches - the first such case in Serie A for 8 years
Arteta about 3-0 with Sheffield: Arsenal controlled the game. Perfect preparation for Slavia
Ronaldo threw the shirt on the field after the match with Genoa. Juve will not fine Cristiano - it could be a gift to bolboy
Saka suffered a thigh injury in Arsenal's match with Sheffield Wednesday
Mostovoy about Tedesco: He calmed down. I realized that football is not just about yelling and jumping on the edge
Mourinho on Sulscher's words: Sonny is lucky that his dad is better than Ole. The father should always feed the children. We need to steal food for them - steal
Sulscher on Sonya: If my son had been lying down for 3 minutes and not got up without the help of 10 friends, I would have left him without dinner