Vietnam

Nguyên lãnh đạo VUSTA đóng góp cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động

Sau khi lấy ý kiến của Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội ngành toàn quốc và Hội đồng Trung ương, Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA có nhiều điểm mới, Ths Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký VUSTA cho biết, để kiện toàn bộ máy hệ thống VUSTA, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số327/BNV-TCPCP ngày 19/01/2012 về hướng dẫn thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam, trên cơ sở đó, tổ chức bộ máy của hệ thống VUSTA đã từng bước được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, Đề án này vẫn còn một số hạn chế như: chưa thể hiện được vai trò “lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát” của Liên hiệp hội Trung ương đối với Liên hiệp hội địa phương.

Nguyen lanh dao VUSTA dong gop cho De an to chuc bo may va hoat dong
TSKH Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp. 

Cơ sở lý luận cần phải trình bày những tài liệu học thuật, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề trí thức và vai trò của trí thức.

Ths Nguyễn Quyết Chiến cũng chỉ ra những điều cần làm rõ như: Vai trò của Trí thức trong từng thời kỳ: Thời kỳ cách mạng; thời kỳ đổi mới và hiện nay; Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy của VUSTA.

"Đề nghị không liệt kê hệ thống văn bản liên quan đến VUSTA mà cần phải phân tích hệ thống văn bản liên quan có những ưu điểm và hạn chế gì, mức độ áp dụng trên thực tiễn ra làm sao, trên cơ sở đó là nền tảng cho việc xây dựng đề án" - Tổng Thư ký VUSTA nói.

Nguyen lanh dao VUSTA dong gop cho De an to chuc bo may va hoat dong-Hinh-2
Ths Nguyễn Quyết Chiến trình bày tóm tắt nội dung đóng góp ý kiến của các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội ngành toàn quốc và Hội đồng Trung ương vào Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA .

Tại cuộc họp, GS Nguyễn Hữu Tăng – Nguyên Phó chủ tịch VUSTA cho rằng, hiện nay VUSTA nằm trong liên minh công nông trí thức, là tổ chức chính trị của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Đảng. VUSTA cần phải xác định được vị trí của mình là bình đẳng như Hội nông dân, Tổng liên đoàn… Vì nếu chúng ta nghĩ rằng, VUSTA chỉ là tổ chức phi chính phủ, như vậy sẽ làm tụt vai trò liên minh công, nông, trí thức. 

GS Tăng cho biết, VUSTA cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 và phải chủ động tham mưu những vấn đề lớn trong cấp ủy. Cần đổi mới phương thức hoạt động như tăng cường ủy viên Hội đồng Trung ương tham gia các đề án, đề tài...

Nguyen lanh dao VUSTA dong gop cho De an to chuc bo may va hoat dong-Hinh-3
 GS Nguyễn Hữu Tăng – Nguyên Phó chủ tịch VUSTA đóng góp ý kiến tại cuộc họp. 

Các đại biểu tham gia cuộc họp cũng tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Đề án với các nội dung như: sắp xếp lại bố cục một cách hợp lý hơn đảm bảo tập trung đi sâu vào phần giải pháp; bỏ bớt một số nội dung còn trùng lặp, đưa ra nhiều chính sách cũng như vai trò của VUSTA; tập trung vào tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt của VUSTA...

Phát biểu tại cuộc họp, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cảm ơn những đóng góp thiết thực và sâu sắc của các đại biểu và sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến trên để sớm hoàn thiện Đề án.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bản tin tài chính - Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA

Football news:

Bayern gave Zirkzee on loan to Anderlecht
Bayern's match in the German Cup was postponed due to quarantine in Bremer
Shakhtar coach De Derbi on 2:1 with Genk: If we want to go further, we must play powerfully for the entire 90 minutes
Lewandowski admits that he will leave Bayern in a year. The striker has a contract until 2023
Kochenkov on moving to Arsenal: Shamov, Levashov are excellent goalkeepers, we will compete
Neville about Kane: He seems to be very annoyed, but this is not an excuse. It is impossible to justify a player missing training
Kovac about hooting at Tchuameni: We are devastated that this is still happening in the XXI century. We won the match against racism