logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Vietnam

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Trương Minh Tuấn vào ngày nào?

Ông Trương Minh Tuấn (ảnh IT).

Sau khi Thủ tướng đọc tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Buổi chiều cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).

Tiếp đến, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín. Sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (tháng 7.2016). Ông bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 hồi tháng 7.2018 vì có vi phạm trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Sau đó Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với ông Tuấn.

Ông Tuấn được Bộ Chính trị phân công điều động sang giữ chức Phó ban chuyên trách Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Themes
ICO