logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Vietnam

Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tổ chức có hiệu quả hoạt động giá‌m s‌á.t, phản biện chính sách, p‌h.áp luật; chủ động tham gia cải cách tư p‌h.áp, cải cách hành chính...

ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Sáng 13.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham dự và chỉ đạo đại hội.

p‌h.át biểu chỉ đạo, ông Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội; tổ chức có hiệu quả hoạt động giá‌m s‌á.t, phản biện chính sách, p‌h.áp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư p‌h.áp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi p‌h.áp luật.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã được bầu với 114 thành viên. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội. Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, với số phiếu tín nhiệm 100%.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO