logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Vietnam

TPHCM: Nhiều sắc thuế tăng trưởng chậm nhất trong 3 năm

Nhiều sắc thuế thuộc số thu chính cho ngân sách có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng trưởng đạt thấp nhất trong ba năm trở lại đây.

Số thu của Cục Thuế TPHCM mới đạt hơn 50%. Ảnh: T.H
Số thu của Cục Thuế TPHCM mới đạt hơn 50%. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, trong 7 tháng năm 2019, nhiều sắc thuế thuộc số thu chính cho ngân sách nhà nước có sự tăng trưởng so cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng trưởng đạt thấp nhất trong ba năm trở lại đây. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 8,02% so với cùng kỳ và là loại thu có tốc độ tăng cao nhất trong 3 loại thu chính.

Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây của loại thu này (7 tháng đầu năm 2018 tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2017; 7 tháng năm 2017 tăng 17,37% so với cùng kỳ năm 2016) do một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp đạt thấp hoặc không nộp.

Theo số liệu thống kê, các doanh nghiệp có số nộp lớn thì hầu hết các doanh nghiệp đều có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 7 tháng năm 2019 đều đạt thấp.

Thuế giá trị gia tăng tăng 7,93% so với cùng kỳ và là loại thu có số nộp của các doanh nghiệp trong từng khu vực đều tăng so với cùng kỳ. Thuế tiêu thụ đặc biệt 7 tháng đầu năm 2019 tăng 3,1% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như bia, rượu, t‌h‌u‌ố‌c lá (số thu của các ngành này chiếm 77,95% trong tổng số thu thuế tiêu thụ đặc biệt trong 7 tháng đầu năm) đồng thời thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với t‌h‌u‌ố‌c lá tăng theo quy định .

Thuế thu nhập cá nhân tăng 11,83% so với cùng kỳ, sự tăng trưởng chủ yếu do thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tăng, đây cũng là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân (chiếm 80,26%).

Theo phân tích của Cục Thuế TPHCM, mặc dù thuế thu nhập cá nhân có tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm gần đây (7 tháng đầu năm 2018 tăng 23,58% so với cùng kỳ năm 2017; 7 tháng đầu năm 2017 tăng 20,41% so với cùng kỳ năm 2016) do khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản giảm 18,52% so cùng kỳ , nếu loại trừ khoản giảm từ bất động sản thì thuế thu nhập cá nhân tăng 15,46% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhiều khoản thu giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, số thu từ tiền sử dụng đất giảm 52,43% so cùng kỳ. Nguyên nhân, trong năm 2018 có nhiều dự á‌n bất động sản mới phát sinh dẫn đến số thu tiền sử dụng đất trong năm 2018 đạt khá so 2019.

Theo Cục Thuế TPHCM, với mức tăng tăng trưởng thấp của các sắc thuế chính, ảnh hưởng đến số thu ngân sách. Trong 7 tháng năm 2019, tổng thu nội địa được 162.684 tỷ đồng, đạt 56,04% dự toán năm 2019, tăng 1,57% so cùng kỳ năm 2018.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO