logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Malta

“Flimkien se nkunu aktar b’saħħitna” – Adrian Delia

Dawn huma żminijiet ta’ prova għall-Partit Nazzjonalista, iżda ninsab kundifenti li flimkien se jirnexxilna nkunu iktar b’saħħitna. Hekk kiteb il-Kap tal-PN Adrian Delia f’artiklu f’The Sunday Times of Malta.

L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva unanimament il-proposta ta’ Adrian Delia li jaħtar lil Louis Galea biex imexxi proċess ta’ riforma fi ħdan il-Partit. Huwa talab lil Louis Galea biex jirriforma lill-partit u jagħmlu iktar rilevanti għas-soċjetà tal-lum. 

It-telgħa hija waħda iebsa imma l-Kap tal-PN jinsab kunfidenti li m’hemm ebda sfida li l-Partit, jekk ikun magħqud ma jistax jegħleb.

Adrian Delia saħaq li meta ġie elett mexxej tal-Partit kien wiegħed mod ġdid ta’ kif għandha ssir il-politika. Huwa kien konxju li l-PN sofra diversi telfiet elettorali u għalhekk it-triq ma kinitx se tkun waħda faċli. Filfatt, is-sentiment ġenerali meta hu ħa t-tmun tal-Partit f’idejh, kien li hija biċċa xogħol kważi impossibbli biex tegħleb lill-Partit Laburista.

Ċertament, wara l-elezzjonijiet ta’ Mejju li għadda, dan is-sentiment għadu jippersisti iżda Adrian Delia jgħid li jinsab determinat, issa aktar minn qatt qabel li jkun hemm bidla fi ħdan il-PN. Bidla li Louis Galea se jgħin fiha billi jagħmel riforma fil-Partit fejn l-irwol tiegħu għandu jkun awtonomu u ħieles minn kwalunkwe interferenza mit-tmexxija tal-Partit. Flimkien lesti li jagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ biex il-PN jirriforma ruħu u jerġa’ jkun partit li jista’ jkun elett fil-Gvern. Madankollu, Adrian Delia qal li dan ma jistax isir jekk il-Partit ma jingħaqadx flimkien.

Fil-Kunsiill tal-Ġenerali tas-27 ta’ Lulju se ssir votazzjoni fuq mozzjoni ppreżentata minn attivisti tal-Partit. Adrian Delia saħq li ismu se jkun fuq il-karta tal-votazzjoni u kien hu stess li insista li dan għandu jsir. Meta kkontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Parit, il-Partit kien għadu ġej minn telfa elettorali kbira u minn sitwazzjoni finanzjarja diffiċli ħafna. Dak iż-żnien, sostna l-Kap tal-PN, huwa ma telaqx l’hemm u għalhekk żgur mhux se jabbanduna lill-Partit issa. Iżda l-ewwel, jixtieq li jiġu rranġati ċerti affarijiet fi ħdan il-Partit Nazzjonalista.

Hemm deċiżjonijiet diffiċli li jridu jittieħdu. Il-Gvern Laburista mhux inivinċibbli, imma l-ewwel hemm bżonn li l-PN jerġa’ jibda jkun kridibbli. Il-PN irid ikollu viżjoni ċara għal Malta tal-lum u ta’ għada. Dan huwa perjodu eċċitanti għall-Partit Nazzjonalista fejn ir-riformi jistgħu jkunu xi drabi iebsa.

Fl-aħħar elezzjonijiet, eluf ta’ nies għażlu li jivvutaw lil Partit Laburista jew li ma jivvutawx. Adrian Delia saħaq li rridu ninvestigaw għaliex dawn in-nies għażlu li ma jiħdux sehem fil-proċess demokratiku. Dawn in-nies għandhom jerġgħu jibdew iħossuhom komdi mal-Partit. Huma għandhom jemmnu, għal darb’oħra, li l-Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar aġent għall-bidla u l-prosperità.

“Aħna mhux se nabbandunaw il-vjaġġ li l-Partit daħal għalih. Irridu niltaqgħu mal-imsieħba soċjali, ma’ aktar nies u mas-soċjetà ċivili. Irridu nifhmu l-ħtiġijiet tagħhom u kif nistgħu nirrappreżentawhom.”

Adrian Delia temm l-artiklu tiegħu fejn qal li t-triq hija waħda twila, iżda flimkien se jirnexxielna naslu.

Ikkummenta

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO