Thailand

AIS Academy สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” เปิด 3 โครงการสร้างนวัตกรรม และยกระดับการเรียนรู้

AIS Academy สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” ส่งมอบองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านโครงการ AIS Academy for  Thais : JUMP Thailand ที่จะชวนทุกคนมากระโดดก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ช่วยผลักดันองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

  1. JUMP to Innovation กระโดดสู่ความเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศ 
  2. JUMP over the Challenge กระโดดสู่ความท้าทาย บนเส้นทางอาชีพใหม่ที่สร้างได้เอง
  3. JUMP with EdTech กระโดดสู่ความรู้ด้วยการเรียนทาง Digital

โครงการ JUMP to Innovation

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา AIS จึงได้พัฒนาโครงการต่างๆ เช่น School Van Safety ช่วยแก้ปัญหาเด็กถูกลืมในรถโรงเรียน AI Juandice Monitor ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจอาการตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็งตับ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง อันดับหนึ่งของเมืองไทย และ Forest Fire Detection อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าด้วยเทคโนโลยี Iot Satellite ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

นวัตกรรมต่างๆ เหลานี้ถือกำเนิดจากไอเดียที่พนักงานร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนั้นจึงเป็นที่มาของภารกิจเฟ้นหาสุดยอดไอเดียจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ JUMP Thailand 2021 เพื่อให้คนไทยมาร่วมแรงคิดสร้างนวัตกรรม ที่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ ของประเทศ ด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนในรูปแบบการแข่งขันระดมสมองนำเสนอผลงานในรูปแบบ Hackathon และการบ่มเพาะนวัตกรรม

โดยผู้สนใจโครงการ JUMP Thailand สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมส่งหัวข้อปัญหาที่คิดว่าควรเร่งแก้ไขที่สุดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผ่าน www.jumpthailand.earth

โครงการ JUMP over the Challenge

โครงการ “อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” ที่รวมพลพนักงานเอไอเอสที่มีทักษะความรู้หลากหลาย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะอาชีพที่จำเป็นในยุคนี้ไปยังบุคคลภายนอก ตลอดจนขยายช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงฟรี เช่น สอนทำอาหาร การทำการตลาดออนไลน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างเนื้อหาออนไลน์ รวมไปถึงความรู้ด้านเกษตรพอเพียง

โดยผู้ที่สนใจโครงการ “อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผ่าน Facebook Page: AIS Academy for Thais หรือ Youtube Channel: AIS Academy

โครงการ JUMP with EdTech

ท่ามกลางกระแส Digital Disruption ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา เอไอเอสได้เห็นความสำคัญของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ จึงได้พัฒนา “LearnDi for Thais” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

นอกจากนี้ยังเปิดโครงการ “The Tutor Thailand by AIS Academy” เชิญชวนผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดอาวุธจากกูรูระดับประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม The Tutor Boot Camp ที่จะพัฒนาทักษะให้เหล่าติวเตอร์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สนใจโครงการ “The Tutor Thailand” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผ่าน www.aisacademy.com

Football news:

Referee Martinez Munuera has been appointed for the Barcelona - real match. This is his first Clasico
Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico