logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวเดินหน้าสรรหา บิ๊กคุรุสภาตัวจริง

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวเดินหน้าสรรหา บิ๊กคุรุสภาตัวจริง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการ แผนปฏิบัติการคุรุสภา ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอ โดยเป็นการวางแผนใช้งบประมาณของสำนักเลขาธิการคุรุสภา ที่จัดทำขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด คือ การจัดทำงบประมาณนั้น จะต้องเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเดินตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแผนการใช้งบฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2563-2565

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบ ถึงผลการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริง หลังจากที่คณะกรรมการคุรุสภา ส่งหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากมีการร้องเรียกถึงกระบวนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาครั้งก่อน โดยทำหนังสือไปสอบถามว่าการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้น จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้ว ว่าการสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้น ไม่จำเป็นต้องออกประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา สามารถดำเนินการได้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ที่กำหนดให้การสรรและแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค. โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนั้น รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นผู้กำหนด ซึ่งหลังจากนี้ตนจะดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามความเหมาะสมต่อไป

“ส่วนรูปแบบการสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการจะเป็นอย่างไรนั้น ทางคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา และฝ่ายกฎหมาย จะต้องไปศึกษารายละเอียดว่าขั้นตอนต่อไปที่จะเดินหน้านั้น ควรจะดำเนินไปในรูปแบบไหน เพื่อที่จะให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และทำงานตามนโยบายที่ ศธ.กำหนดเอาไว้” นายณัฏฐพล กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินหน้าต่อจากครั้งก่อน หรือจะเดินหน้าสรรหาใหม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ตนขอดูรายละเอียดว่ากระบวนการสรรหาครั้งก่อนเป็นอย่างไร เพราะการสรรหาครั้งก่อนนั้น ทำในช่วงก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.

Themes
ICO