logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

“จุรินทร์”ชงกนป.นำร่องประกันรายได้ปาล์ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่า ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.)ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยเสนอมาตรการประกันรายได้ปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท เงื่อนไขไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และคำนวณจากราคาประกันหักราคาตลาด ณ เวลาที่กำหนด ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)ของเกษตรกรทันที ซึ่งหลังจากนี้จะทยอยหารือและกำหนดหลักเกณฑ์และราคาประกันรายได้ในพืชเป้าหมาย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เห็นชอบเพื่อใช้งบประมาณและออกมาตรการปฎิบัติ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่จะกำหนดประกันรายได้ต่อไป คือ ประกันรายได้ชาวนา โดยจะมีการประชุมค 3 ฝ่ายระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชนและกลุ่มชาวนา ในวันที่ 17 สิงหาคม ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเคาะราคาประกันรายได้ ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)เห็นชอบในหลักการ และเสนอครม.เห็นชอบงบประมาณต่อไป เบื้องต้นหลักการจะเหมือนกันประกันรายได้ปาล์ม และยางพาราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลโครงการประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบที่ชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ คาดว่าทั้งหมดจะนำเสนอในคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วๆนี้โดยไม่จำเป็นต้องเสนอพร้อมกันทั้งหมด

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO