กรมชลประทานแจ้งแล้งนี้ต้องการให้ช่วย โทร1460 รุดแก้เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำราชบุรี นครนายก ส่งเรือกำจัดผักตบชวา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง อาทิ ที่จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ได้ส่งเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ผักตบชวาแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาคลองระบายน้ำ D2 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปริมาณวัชพืช 13,000ตัน ดำเนินการแล้ว 35%  ด้านจังหวัดนครนายก ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิค จำนวน 2 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชประเภทหยั่งรากลึก เช่น ต้นไมยราบน้ำ ต้นไมยราบยักษ์ หญ้าน้ำพุ หญ้าขน ขึ้นหนาแน่นบริเวณคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ในพื้นที่ ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งมีวัชพืชสะสมบริเวณริมคลองและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้คลองตื้นเขิน และทำให้น้ำไหลไม่สะดวก สร้างความลำบากแก่ประชาชนและเกษตรกร มีวัชพืชสะสมประมาณ 23,625 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 18,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ และได้ส่งเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ผักตบชวาแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาคลองบึงสามแสนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีปริมาณวัชพืช 1,970 ตัน ดำเนินการแล้ว 5% ซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ อาทิ รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า เรือขุดลำเลียงดินด้วยท่อ รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะ รวมถึงรถขุดแบบมาร์ซแบ๊คโฮ ที่สามารถเดินในน้ำลึก 1-2 เมตรได้ เพื่อขุดชัดร่องน้ำ ขุดลอกตะกอนที่ตื้นเขิน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำให้แก่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนี้ให้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon