ดึง ‘ปลื้ม-ขันเงิน’ แต่งแร็พ ‘บทอาขยาน’ ให้เด็กท่องคลายเครียด-ซึมซับคำสอน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนใน 1 ปีแรก จะผลักดันการเรียนโค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะอบรมครูแกนนำจำนวน 1,000 คน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ และหากโรงเรียนใดมีความพร้อม ก็สามารถเปิดสอนภายในภาคเรียนที่ 2/2562 นอกจากนี้จะเสนอให้โรงเรียนสอนนักเรียนท่องบทอาขยาน หน้าที่พลเมือง และหน้าที่ลูกต่อพ่อแม่มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า มีความกตัญญูและกล้าปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น

“เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับนายสุรบถ หลีกภัย หรือปลื้ม และนายขันเงิน เนื้อนวล หรือขันเงิน ไทยเทเนียม เรื่องทำสื่อร่วมสมัยสู่เยาวชน โดยนำสื่อการเรียนการสอน เช่น บทอาขยาน หน้าที่พลเมือง เข้ามาเป็นเพลงแร็พ ให้นักเรียนได้ร้องเต้นหลังเลิกเรียน เพราะเรียนมาทั้งวันมีความเครียด จะช่วยให้นักเรียนคลายเครียด และช่วยให้นักเรียนซึมซับคำสอน ได้รับความสนุก และทางอ้อมจะกล้าปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้เนื้อเพลงจะแล้วเสร็จ” คุณหญิงกัลยา กล่าว และว่า จะส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นคิดเลขในใจในช่วงตอนเช้า เพื่อให้นักเรียนสามารถฟังเป็น คิดตาม และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ตนไม่ได้บังคับให้ทุกโรงเรียนต้องทำ หากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือสังกัดอื่นๆ มีความพร้อม อยากนำสิ่งเหล่านี้มาสอน มาผ่อนคลายให้กับนักเรียน สามารถทำได้ตนไม่บังคับ