logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

ด่วน!!กรมฝนหลวงชง’เฉลิมชัย’เพิ่มคน โอด8เดือนนักบินไม่ได้หยุดพัก

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เรื่องเร่งด่วนที่กรมเตรียมเสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ คือแผนการขอกำลังนักบิน เพราะหากไม่เร่งดำเนินการไม่เกิน 4-5 ปีกรมฝนหลวงจะไม่สามารถขึ้นบินและปฏิบัติภารกิจฝนหลวงได้เลยและขาดแคลนกัปตัน เนื่้องจาก 8 เดือนที่ผ่านมา นักบินฝนหลวงที่มีอยู่ 79 อัตรา แบ่งเป็นกัปตัน 45 คน นักบินผู้ช่วย 26 คน ทำงานไม่เคยมีวันหยุด เพราะอัตรากำลังที่ต้องการตามจำนวนอากาศยาน ควรมี137อัตรา จึงขอกำลังเร่งด่วน 44 อัตรา และระยะ 2 อีกจำนวน 14 อัตรา

” 8เดือนที่ผ่านมา นักบินฝนหลวงไม่มีใครได้หยุดงานเพราะกำลังคนไม่เพียงพอกับภารกิจ ทำให้ 79 คนไม่สามารถหยุดงานได้ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงต้องติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเพราะไม่รู้ว่าอากาศจะเอื้ออำนวยกับการทำฝนหลวงในช่วงไหน สาเหตุที่ทำให้บุคคลากรด้านการบินของกรมฝนหลวงมีจำกัด เพราะค่าตอบแทนของนักบิน กัปตัน หรือผู้ช่วยกัปตันของกรมน้อย จากปัจจุบันกัปตันกรมมีรายได้ประมาณ 58,000-120,000 บาท/เดือน หากไปอยู่สายการบินเอกชนจะเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า จึงอยากให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย” นายสุรสีห์ กล่าว

นายสุรสีห์ กล่าวว่าสำหรับแผนการขอกำลังคน เพื่อรองรับอนาคตที่อาจขาดแคลนบุคคลากร กรมฝนหลวงมีการดำเนินการหารือกับสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกองทัพอากาศ ไว้แล้วเบื้องต้นเพื่อสร้างโรงเรียนการบินเพื่อฝนหลวง โดยให้ทุนนักศึกษาที่จบปริญญาตรี แล้วไปฝึกบินกับกองทัพอากาศ และฝึกบินเฉพาะเพื่อทำฝนหลวงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีการกำหนดชั่วโมงบิน เพื่อป้องกันการขาดแคลนนักบินในอนาคต คาดว่าอีก 5-6 ปีหากไม่ดำเนินการใดๆ เครื่องบินฝนหลวงจะไม่มีนักบิน กัปตัน ที่จะมาปฏิบัติภารกิจเพื่อทำฝนหลวง แต่ทั้งนี้อยู่ระหว่างของให้สำนักงาน ก.พ.เปิดตำแหน่งนักเรียนทุนให้กับกรมฝนหลวง

นายสุรสีห์ กล่าวว่า กรมยังมีแผนการจัดหาอากาศยานเพิ่มเป็น 45 ลำ แบ่งเป็นเครื่องปีกตรึง 36 ลำ ปีกหมุน 9 ลำ จากปัจจุบันมีจำนวน 39 ลำ แบ่งเป็นเครื่องปีกตรึง 31 ลำ ปีกหมุน 8 ลำ มีแผนจัดซื้อระยะเวลา 3 ปี จำนวน 6 ลำ แบ่งเป็นเครื่องปีกตรึง 5 ลำ ปีกหมุน 1 ลำ ดังนี้ ในปี 2562 ต้องจัดซื้อเครื่องปีกตรึง 2 ลำ ปีกหมุน 1 ลำ ส่วนในปี 2563 เครื่องปีกตรึง 1 ลำ ปีกหมุน 1 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ประสบอุบัติเหตุ และปี 2564 ต้องจัดซื้อเครื่องปีกตรึง 2 ลำ

” ปี 2563 กรมฝนหลวงเตรียมเปิดศูนย์บริการฝนหลวงเพิ่มอีก 2 แห่ง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการทั้งในเรื่องของกำลังคนและจำนวนอากาศยานที่ต้องสอดรับกับภารกิจที่ขึ้นปฏิบัติ เพื่อรับมือสถานการณ์แล้งที่คาดว่าปีนี้จะรุนแรง “นายสุรสีห์ กล่าว

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO