Thailand

"เศรษฐพงค์" แนะสร้าง “ท่าอวกาศยาน” ในไทย มั่นใจทำเศรษฐกิจโตหลายภาคส่วน


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
"เศรษฐพงค์" ชี้ช่องส่งเสริม Space economy แนะสร้าง “ท่าอวกาศยาน” ในไทย ชี้พื้นที่ประเทศไทยเหมาะสม-มีความได้เปรียบ มั่นใจทำเศรษฐกิจโตหลายภาคส่วน เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นแรงบัลดาลใจให้คนรุ่นใหม่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 ก.ย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการสร้าง Space port หรือ ท่าอวกาศยานในประเทศไทยว่า การสร้างท่าอวกาศยาน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือการส่งยานขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วสูง ซึ่งหากจะส่งคนขึ้นไปต้องมีการฝึกอย่างเข้มงวด และใช้ในการการขนส่งสิ่งของ และอีกรูปแบบ คือ การบินไต่ระดับแบบเครื่องบิน ซึ่งรูปแบบนี้สามารถส่งคนไปท่องเที่ยวได้ ส่วนการสร้าง Space port ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะมีความได้เปรียบจากการสร้างและสร้างได้ เพราะหลักของการสร้างนั้น พื้นที่จะต้องใกล้เส้นศูนย์สูตร เพราะจะใช้เชื้อเพลิงน้อยในการเข้าสู่วงโคจร และจะต้องไม่มีภัยพิบัติรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งยานอวกาศขึ้นไป มีพื้นที่ห่างจากเพื่อนบ้าน มีมุมยิงขึ้นไปได้เยอะ โดยเฉพาะต้องเป็นพื้นที่ติดทะเล เพราะจะมีส่วนของจรวดตกลงมา รวมทั้งเรื่องความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน การกำหนดนโยบายอวกาศได้รวมถึงการควบคุมพื้นที่และการเข้าถึงได้ ซึ่งจากข้อจำกัดเหล่านี้ประเทศไทยถือว่ามีความเหมาะสมมาก เพราะเรามีคุณสมบัติตามที่ว่ามาทั้งหมด

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า หากเรามีการสร้าง Space port ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ คือ เกิดการลงทุนต่อเนื่องจากภาครัฐในการก่อสร้าง ที่จะกระจายรายได้ให้แก่ อุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น การก่อสร้าง การบิน เครื่องจักร ตลอดจนแรงงาน และ SMEs ขนาดย่อมต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศระยะยาว เรียกว่า Space economy เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน ทำให้รัฐไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพอยู่รายเดียว เกิดการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วจะเกิดอุตสาหกรรมอีกหลายอย่างตามมา เช่น การท่องเที่ยว อิเล็กทรอนิกส์ จรวดและดาวเทียม รวมถึงการให้เช่าพื้นที่จากต่างชาติ และจะทำให้ประชาชนและเยาวชนมีแรงบัลดาลใจในการศึกษาด้านอวกาศด้วย

"หากมีการสร้าง Space port ขึ้นในประเทศไทย นอกจากจะเกิดการลงทุน เศรษฐกิจเติบโตจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศแล้ว การจ้างงานจะมีมากขึ้น เกิดสาขาเรียนใหม่ๆ เด็กรุ่นใหม่ จะมีแรงบัลดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำอวกาศในเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการความมั่นคงด้านอวกาศ แต่ทั้งนี้เราจะต้องมีการวางนโยบายที่เป็นรูปธรรม และต้องแสดงให้นานาชาติเห็นว่าเราทำเพื่อยกระดับประเทศและเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มกำลังทางทหาร และรัฐบาลต้องจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติเพื่อเข้ามากำกับและบริหารงานอย่างเร่งด่วน" พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว.


Football news:

Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters