Thailand

“เทพไท” ระบุ แผนปฎิรูปประเทศ ล้มเหลวทุกด้าน แนะ จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปากน้ำ บทพิสูจน์ กกต.

“เทพไท” ระบุ แผนปฎิรูปประเทศ ล้มเหลวทุกด้าน แนะ จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปากน้ำ บทพิสูจน์ กกต.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปราย วาระรับทราบ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรทุก3เดือน เป็นการรายงานที่บ่อยครั้งจนเกินไป ควรจะรายงานทุก6เดือนครั้ง หรือปีละ1ครั้ง จึงฝากให้ไปปฎิรูปรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 เสียก่อน

จากรายงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปด้านการเมือง มี5ข้อคือ

1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันเลยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประเด็นนี้การปฏิรูปยังล้มเหลวอยู่ เพราะยังมีประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยจำนวนมาก ไม่เฉพาะประชาชนเท่านั้น แม้แต่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันก็ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยดีพอ จนถึงระดับนักศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะยังมีข้อความในลักษณะจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดีย

2.พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมเป็นไปโดยเปิดเผย และตรวจสอบได้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน ประเด็นนี้ต้องกลับไปปฏิรูปหรือแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองเสียก่อน เพราะมีการกำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองเสียค่าบำรุงพรรคปีละ 50 บาท จะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง ต้องยกเลิกการเสียค่าบำรุงของพรรคการเมืองออกไป

3.พรรคการเมืองมีกลไกความรับผิดชอบในการประกาศโฆษณานโยบาย ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่สามารถปฏิรูป หรือมีบทลงโทษต่อพรรคการเมืองได้ เพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีพรรคการเมืองหลายพรรค ที่ประกาศนโยบายในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ เมื่อเข้ามาเป็นฝ่ายบริหาร ก็ไม่ได้ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้

4.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฎิบัติหน้าที่ของตน ประเด็นนี้มีหลักฐานปรากฏชัดจากการจัดลำดับความโปร่งใสของมูลนิธิองค์กรต้านคอรัปชั่น ที่ดัชนีความโปร่งใสลดลง แสดงว่ายังมีการทุจริตคอรัปชั่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำปรากฎให้เห็นอยู่

5.การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในกรณีความขัดแย้งทางการเมืองยังไม่ได้หมดไป แม้ว่าการเข้ามายึดอำนาจของ คสช. และประกาศสลายสีเสื้อ ประกาศสร้างความเป็นเอกภาพของชนในชาติ แต่ก็ยังไม่เป็นจริง ความแตกแยกหรือขัดแย้งทางการเมืองมากยังมีอยู่

ส่วนแผนความคืบหน้าโครงการกิจกรรมสำคัญตามแผนการประชุมประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในไตรมาส4 ของปี 2561 จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมได้ ถือว่าเป็นการปฏิรูปที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 มีการทุจริตจำนวนมากมาย จนเกิดการล่าช้าในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และขอให้จับตาการเลือกตั้งซ่อมเขต5 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ ว่า กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งซ่อมระดับชาติได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในช่วงปลายปีนี้ไปต้นไปตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้

Football news:

West ham offered 23+10 million pounds for defender fofan. Saint-Etienne refused
Andy Cole on £ 109m for Sancho: it's crazy money. Manchester United will not spend them at random
Juventus loaned Luca Pellegrini to Genoa
Palace, Brighton and Sheffield want to buy Brewster. Liverpool ask for 25 million pounds
Milan have offered 4 million euros for the striker Bodo-Glimt Gauge. He scored them in the Europa League
Atletico showed a photo of Suarez in three sets of uniforms
Lemar is Interesting to Leipzig