Thailand

ฝ่ายค้าน ขอสมาชิกรับร่างแก้รัฐธรรมนูญ ลดขัดแย้ง ด้านวิปรัฐขอเริ่มสมัยหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

“หมอชลน่าน” ตัวแทนฝ่ายค้าน แถลงสรุปขอสมาชิกรัฐสภารับหลักการ ลดขัดแย้ง ไม่อยากซ้ำรอยอดีต ด้าน “วิรัช” ประธานวิปรัฐบาล ชี้ร่างยังไม่สมบูรณ์ ขอเริ่มในสมัยหน้า ขณะวิปวุฒิสภาเห็นพ้องวิปรัฐ

วันที่ 24 ก.ย. 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา และตัวแทนของฝ่ายค้าน อภิปรายสรุปหลัง ส.ส. และ ส.ว. อภิปรายครบแล้ว โดยมีการสรุปถึงการอภิปรายทั้ง 2 วัน ที่มีทั้งการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องสมาชิกรัฐสภา ต้องตัดสินใจ ชาติบ้านเมืองสู่ภาวะวิกฤติ ที่พึ่งหวังอยู่ที่รัฐสภา ไม่ได้คาดหวังหรือข่มขู่ แต่หากเกิดปัญหาขึ้นก็จะเป็นตราบาปในใจ รวมถึงไม่อยากเห็นเหตุการณ์เหมือนในอดีต และไม่ควรเกิดขึ้น พร้อมทิ้งท้ายว่า ขอให้ช่วยกันหาทางออกประเทศ หวังว่ารัฐสภาจะให้โอกาสไปทำประชามติ และการรับหลักการเป็นให้โอกาส ส่วนวาระ 2 หรือวาระ 3 ไม่รับหลักการไม่เป็นไร อยากให้ช่วยกันให้โอกาสชาติบ้านเมือง การลดความขัดแย้งอยู่ที่พวกเราทุกคน

ทางด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) สรุปว่า ตลอดเวลา 2 วัน การอภิปรายมีการเสียดสีบ่อยครั้ง เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และไม่ว่าจะไปที่ไหนมีคำถามในทำนองว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ได้หรือไม่ ใช้ร่างไหน แก้แล้วประชาชนได้อะไร และประชาชน 18 ล้านเสียง ลงประชามติในรัฐธรรมนูญ 2560 และจะไม่ยอมให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้ตกไปอย่างแน่นอน แม้จะช้าแต่ก็คุ้มค่า พร้อมยืนยันว่าจะไม่แตะในหมวด 1 และหมวด 2 เสียงของทุกคนมีความจำเป็นในการเปิดประตูแก้มาตรา 256 อยากให้มีการพูดคุยกันก่อน และไม่เกิน 30 วัน ร่างนี้จะกลับเข้ามาใหม่ในสมัยหน้า ขณะที่หลายคนมองว่าเป็นการประวิงเวลาหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ยังทำไม่ครบอีกหลายอย่าง ร่างยังไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ประวิงเวลา แต่ถ้าเดินหน้าตอนนี้ก็เป็นทางตัน ไม่อยากให้ร่างที่เสนอไปต้องเสียหาย และขอเริ่มในสมัยหน้า พร้อมฝากไปยังฝ่ายค้านขอให้มาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา

ขณะที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอตั้งคณะกรรมาธิการก่อนพิจารณาและศึกษาก่อนลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ในการประชุมครั้งหน้า หรือใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยมีเสียงในที่ประชุมรับรอง

จากนั้น นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) จะยังไม่ลงมติในวันนี้ แต่จะตั้งคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่ายไปศึกษาก่อน 1 เดือน แล้วกลับมาลงมติว่า ตามข้อบังคับทำได้ แต่ฝ่ายค้านหวังผลสำเร็จสูง ยอมเสนอร่างรวมและรายมาตรา ด้วยเวลาที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ แต่ข้อเสนอการตั้งคณะกรรมาธิการนี้ เกรงว่าจะไม่ใช่ทางที่ประสบผลสำเร็จ แต่อาจจะล้มเหลว นี่คือขั้นรับหลักการ ไม่ใช่ในรายละเอียดในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และเชื่อว่าข้อมูลเพียงพอที่จะรับหรือไม่รับหลักการ อีกทั้งเกิดข้อกังวลว่าถ้านำเรื่องนี้ไปศึกษา 1 เดือน ให้หลักประกันได้หรือไม่ว่าจะรับหลักการ โหวตให้รู้ ตกวันนี้ดีกว่าไปตกวันข้างหน้า ถ้าตกก็ยังมีร่างแก้ไขฉบับประชาชนอยู่ คาดว่าจะเข้าได้ในสมัยหน้า ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยและจะไม่ร่วมศึกษา

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. สมาชิกรัฐสภา ในฐานะวิปวุฒิสภา กล่าวว่า ส.ว. มีหน้าที่สำคัญไม่ต่างกับ ส.ส. ในการรักษาผลประโยชน์ชาติ ย้ำว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมาก ร่างที่จะยกใหม่ทั้งฉบับมีความกังวลว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะบอกรับหลักการไปก่อนและว่ากันทีหลัง ก็ไม่สบายใจ ไม่อยากให้เกิดเพราะมีม็อบมากดดัน และที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก็ไม่เคยมี ส.ว. ร่วมอยู่ด้วย ส.ว. ไม่ได้เห็นพ้อง อย่ามัดมือชกเรา และมองว่าที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอนั้นเป็นทางออก ร่างญัตติทั้ง 6 ฉบับ ร่างฉบับประชาชน และร่าง ส.ว. ก็สามารถเสนอได้เพราะมีหลายมาตราที่อยากแก้เช่นกัน โดยเห็นพ้องของที่วิปรัฐบาลเสนอให้มีการศึกษาก่อน

ต่อมา นพ.ชลน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางออกเพื่อประเทศเป็นเรื่องสำคัญ ร่างของภาคประชาชน (ไอลอว์) ที่จะบรรจุในสมัยหน้า ก็มีหลายๆ เรื่องที่เหมือนร่างฝ่ายค้าน ซึ่งหลักการไม่มีข้อซับซ้อนใดๆ ก่อนจะตั้งคำถามว่า จะใช้เงื่อนไขรัฐสภาไปปิดกั้นประชาชนอย่างนั้นหรือ จะไม่ฟังที่ประชาชนเสนอหรือ หากยืดออกไป 1 เดือน คงต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่

ส่วน นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้าวันนี้รับหลักการ ไม่ได้หมายความว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทันที เพราะยังต้องมีขั้นตอนต่างๆ อีก ไม่อยากเห็นบรรยากาศเช่นนี้เกิดขึ้น ชื่นชม ส.ว.ที่มาแสดงวิสัยทัศน์ และมองว่าที่เรื่องเกิดขึ้นตอนนี้เป็นใบสั่ง เสียใจ เสียค่าไฟ และค่าอาหารตลอด 2 วันที่ผ่านมา โดยทิ้งท้ายว่าวิปฝ่ายค้านเหมือนโดนต้ม

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า เรากำลังทำหน้าที่สำคัญ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นที่ยอมรับว่าแก้ไขได้อยาก อีกทั้งเพิ่งได้รับข่าวก่อนหน้านี้ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ว่าจะมีการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการก่อนรับหลักการ ยืนยันว่าสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเห็นตรงกันที่จะแก้ไขมาตรา 256 โดยเป้าหมายคือการนำไปสู่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และไม่มีความจำเป็นที่จะตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาก่อนรับหลักการ

ในเวลาต่อมา นายวิรัช ขอเวลาให้สมาชิกได้หารือกันก่อน ซึ่ง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้สั่งพักการประชุม 10 นาที ก่อนที่จะมีสรุปว่าการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติหรือไม่.

Football news:

Rennes coach on one point in 2 games Champions League: this is our debut, we are learning
Simone Inzaghi: a Draw with Brugge can greatly affect the position in the group
Lopetegui on the win over Rennes: Sevilla played almost perfectly
Danilo about 0:2 with Barca: Juventus played organized, but not aggressive enough
Tuchel on neymar's adductor muscle injury: I hope it is not serious
Jaydon Sancho: Zenit made us work hard, but Borussia managed to score
Frankie de Jong on the defender's role against Juve: Always ready to play where Barcelona need to play