Thailand

ฝูงลิงเขาหน่อหวังข่าวพญาวานรดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาบริจาคอาหารเพราะกำลังอดตาย

ฝูงลิงเขาหน่อหวังข่าวพญาวานรดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาบริจาคอาหารเพราะกำลังอดตาย

นครสวรรค์-ฝูงลิงเขาหน่อ กำลังอดอยากเพราะประสบภัยแล้ง บางตัวแสนเศร้าถูกรถทับตาย หวังข่าวพิสูจน์พญาวานร นักท่องเที่ยวช่วยบริจาคอาหาร

กรณีมีการนำเสนอเรื่องราวลิงยักษ์ หรือพญาวานรบนยอดเขาหน่อ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ และกำลังรอการพิสูจน์ว่าเป็นลิงยักษ์หรือพญาวานรจริงหรือไม่ แต่ขณะเดียวกัน ในอีกมุมได้ทราบจากคนในพื้นที่ว่า ที่นี่ยังมีฝูงลิงแสมอีกหลายมหมื่นตัวกำลังอดอยากเนื่องจากประสบภัยแล้งเล่นงานอย่างหนัก จนทำให้อาหารตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ทำให้ฝูงลิงนับหมื่นตัวที่เขาหน่ออดอยากบางตัวต้องมารออาหารริมถนนสายเอเซียถูกรถทับตาย

ชาวบ้านพบว่า เนื่องจากปริมาณลิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้มีลิงลงมาจากเขามากกว่าทุกปี เนื่องจากอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลงบางพื้นที่แทบไม่มีให้ฝูงลิงได้กินทำให้ลิงจำนวนมากลงมาจากเขาเพื่อมารออาหารจากผู้ใจบุญในปีนี้ ยังพบอีกว่ามีลูกลิงจำนวนมากลงมาจากเขาเพื่อมาหาอาหารกินอีกด้วยทำให้บางตัวได้รับบาดเจ็บและถึงกับเสียชีวิต เนื่องจากวิ่งเข้าหารถเพื่อแย่งอาหารทำให้ถูกรถทับตายมีให้เห็นเป็นประจำ ที่ผ่านมา ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารลิงมากนักด้วย จึงอยากวอนฝากผู้ใจบุญแวะนำอาหารมาเลี้ยงลิงแสมนับหมื่นตัวที่กำลังอดอยากด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.

Football news:

Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk
Semin on the goal the Beginning: Great debut. He will establish himself at the heart of Atalanta, I have no doubt
Paulo dybala: I always admired Federer, I try not to miss his matches
Barcelona will sue a journalist for making racist statements about Fati
Frank Lampard: Mendy is our number one, but everyone has the right to prove their superiority in the competition
Ex-head of Loco Naumov: We need to beat Red bull in the second leg and go from 3rd place in the playoffs Europa League
CSKA starts in the Europa League. Beat Wolfsberg?