logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

กองทัพไทยเสริมเขี้ยวเล็บกองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน


กาญจนบุรี - กองทัพไทยสนับสนุน ยุทโธปกรณ์ให้กับ "กองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (25 สิงหาคม 2562) ณ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ในโอกาสเดินทางมามอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้แก่กองกำลังสุรสีห์ ได้แก่ เรือเร็วอเนกประสงค์ จำนวน 8 ลำ และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักกำลังพล จำนวน 6 ตู้

โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นผู้รับมอบยุทโธปกรณ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังสุรสีห์ ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ในการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ รวมถึงรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ยามปกติ

พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร มีความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และได้มีนโยบายในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญ และความจําเป็นของ "กองกำลังสุรสีห์" ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

รวมทั้งการรักษาความมั่นคงตามแนวด้านชายแดนไทย - เมียนมาร์ ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับได้ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทโธปกรณพิเศษที่กองกําลังสุรสีห์ได้รับ จะชวยเสริมการปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO