Thailand

คนตามข่าว : กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร

คนตามข่าว : กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขยับดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่

แทนประทีป เพ็งตะโก ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 นี้

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งตามการเสนอของ อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยแต่งตั้งกิตติพันธ์ พานสุวรรณ จากรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมศิลปากร

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ อาทิ หลักสูตร Conservation of Historic Building and Living Monument จัดโดย The SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Conservation of Wooden Structure จัดโดย Asia-Pacific CulturalCentre for UNESCO (ACCU) ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร

ผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

เส้นทางชีวิตราชการ นายช่างสำรวจ 2 กรมศิลปากร ระหว่างปี 2528-2531,วิศวกรโยธา 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากนั้นกลับกรมศิลป์ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา 4-8 วช.กรมศิลปากร ปี พ.ศ.2534-2551 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 2551-2556 ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม 2556-2559 ตามด้วยรองอธิบดีกรมศิลปากร 2559-2560

2560 โยกนั่งผู้ตรวจราชการ วธ. และ 8 สิงหาคม ปีเดียวกัน ครม.ตั้งนั่งรองปลัดกระทรวง

รางวัลยอดเยี่ยม UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation การอนุรักษ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทร์ปริยัติ ธรรมศาลาวัดปยุรวงศาวาสวรวิหาร จาก UNESCO ปี พ.ศ.2556

ณ กรุงเทพฯ (ผลงานร่วมการออกแบบบูรณะ)

28 สิงหาคม 2561 ครม.แต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนาคนใหม่

29 กันยายน 2563 โยกนั่ง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ล่าสุดกลับกรมศิลป์อีกครั้ง ผงาดในตำแหน่ง อธิบดี

Football news:

A fiery meeting of PSG in Marseille: Neymar even had difficulty giving corners - he was protected by nets and shields
Pochettino after 0-0 with Marseille: I am pleased with the progress and development of PSG. Neymar showed commitment to the team
Courtois and Valverde were injured following the match with Barca
Mourinho, Spalletti, Inzaghi and Gasperini were removed in the Sunday matches of Serie A
Klopp calls Salah the best in the world. This season is a treasure trove of convincing arguments
Simone Inzaghi: Juventus could only have scored from the penalty spot. Inter controlled the match from start to finish
Juventus broke a series of 6 wins by drawing with Inter. The Torino team did not lose 9 matches