logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

ครม.เศรษฐกิจ ทุ่ม 3 แสนล้าน แจกเงินเที่ยว-บัตรคนจน-หนุนต้นทุนข้าวนาปี

“อุตตม” เผยหลังประชุม ครม.เศรษฐกิจ ลุย 3 มาตรการสำคัญกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทุ่ม 3 แสนล้าน แจกเงินเที่ยว บัตรคนจนเพิ่ม 500 ต่อเดือน สนับสนุนทุนปลุกข้าวนาปี

3. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย มาตรการพยุงการบริโภค โดยเพิ่มเงิน 500 บาทต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นเงินเพิ่มจากที่ผู้ถือบัตรได้รับอยู่แล้วเดือนละ 200-300 บาทต่อ ขณะเดียวกันมาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังให้เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน เป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินที่ได้รับปกติอยู่แล้ว เป็นเวลา 2 เดือน คือสิงหาคม - กันยายน 2562

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพักชำระเงินต้นของกองทุนหมู่บ้านที่ติดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน โดยให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ยตามปกติ ซึ่งในปัจจุบันนี้กองทุนหมู่บ้านที่เป็นยอดหนี้คงค้างมีจำนวน 50,732 แห่ง ยอดหนี้คงค้างรวม 67,438 ล้านบาท.

วันที่ 16 ส.ค. 2562 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 หรือ ครม.เศรษฐกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เสร็จสิ้น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ รวมใช้เม็ดเงิน 316,000 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นสินเชื่อจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 200,000 ล้านบาท ส่วนอีก 100,000 ล้านบาท ครึ่งหนึ่งเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ในกองทุนต่างๆ แล้ว และอีกครึ่งหนึ่งหรือ 50,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณใหม่ ตั้งเป้าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3% โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ด้าน คือ

1. มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกร โดยจัดทำโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 ด้วยการสนับสนุนเงิน 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ ให้เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีมาขึ้นทะเบียนแล้ว 2.97 ล้านราย และยังเปิดให้ขึ้นทะเบียนได้เรื่อยๆ

2. มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ แบ่งออกเป็น มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” โดยรัฐจะให้เงิน 1,000 บาทค่อคน นำไปใช้จ่ายท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของตนเอง เริ่มเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 3 เดือน รัฐจ่ายเงินให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ รัฐจะมีเงินชดเชยให้อีก 15% จากยอดใช้จ่ายท่องเที่ยวสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มและซื้อสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนที่พัก รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท หรือได้รับการชดเชยสูงสุดต่อคนไม่เกิน 4,500 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 26 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

“กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอให้ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียให้เข้ามาพำนักในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน เริ่มตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ซึ่งรัฐจะสูญรายได้ทั้งปี 12,133 ล้านบาท รวมทั้งมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ 1.5 เท่าเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ ครม. เห็นชอบถึง 31 มีนาคม 2563”

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO