Thailand

กินเจภูเก็ตนิวนอร์มอล 17-25 ต.ค.นี้ ยังมีขบวนแห่พระ เน้นสืบทอดวัฒนธรรม

งานประเพณีกินเจภูเก็ต จัดพิธีกรรมได้หมด โดยจะเริ่ม 17-25 ต.ค.เน้นร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ โดยยังคงมีขบวนแห่พระ พิธีส่งเก๊ง ภายใต้วิถีใหม่ เพื่อป้องกันการระบาด

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 ก.ย.63 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 63 โดยที่ประชุมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid 19 ในการจัดงานดังกล่าว โดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต (ศาลเจ้า) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

รอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับปีนี้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปียังคงมีการจัดงาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทั้งขบวนแห่พระรอบเมือง (อิ้วเก้ง) การจัดพิธีส่งเก๊ง หรือ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ยังสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละศาลเจ้า

นายวงศกร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมขบวนแห่ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Pep on winning the Champions League: I will try. I have already answered this question 250 times
Klopp on 2:7 from Villa: the Players reacted as I expected. They struggled and won two games
Diego Maradona: Ronaldo and Messi are ahead of the rest. No one can do half of what they do
Bartomeu did not resign at a meeting of the Barca Board of Directors
Del Piero on the Juve-Barcelona match: Pirlo should play 4-2-4
Samuel Umtiti: The last two years have been the worst of my career. I ended up making a complete ass of
Putting together a dream team of the best players in history. Starting with goalkeepers!