กนอ.เตือนทุกนิคมฯอย่าประมาทการระบาดโควิด -19 รอบใหม่ พร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ ตลอด 24 ชม.

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีข้อสั่งการให้ กนอ.กำชับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่นิคมฯปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังมีการระบาดรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนที่เป็นคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ และล่าสุดมีการพบการระบาดกระจายไปยังพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลกับสถานการณ์การระบาดหลังวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงสัปดาห์หน้านี้ว่าอาจส่งผลกระทบให้เกิดการระบาดอีกครั้งหนึ่งนั้น

ในการนี้ กนอ.ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการสำนักนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งในกำกับของ กนอ.ให้ติดตามประกาศ/คำสั่ง/มาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติทันที พร้อมกับขอความร่วมมือให้ทุกนิคมฯ เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของสำนักงานนิคมฯ และคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิสำหรับผู้มาติดต่อจากภายนอก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศของกนอ.ในเรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รวมทั้งเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการไม่เข้าไปในพื้นที่แออัดต่างๆ เช่น สถานบันเทิง ห้องประชุม การชุมนุมขนาดใหญ่ หรือกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก และขอให้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ โดยขอให้ปฎิบัติตามวิธีการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงได้ ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ขอให้ใช้ครอบคลุมทุกสำนักงานนิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมด้วย

“นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ กนอ.ได้กำชับให้ทุกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมีเจ้าพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดยาวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับกำหนดมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยให้ประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และศูนย์ปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ศปก.กนอ.) และให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กนอ.ในเรื่องของการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งการปฏิบัติงานเฝ้าระวังดังกล่าว จะทำงานควบคู่ไปกับระบบเฝ้าระวังฯของศูนย์ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม (EMCC) ที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อประเมินระดับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon