Thailand

กรมชลฯ ยืนยันมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ไม่กระทบกรุงเทพแน่นอน

กรมชลประทาน แจงกรณี กทม.เตรียมรองรับมวลน้ำหลัง “กรมชลฯ” ร่อนหนังสือด่วนแจ้งเตือนเขื่อนปล่อยน้ำสูงขึ้น ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผยมี17ชุมชน358ครัวเรือนนอกคันกั้นน้ำเสี่ยง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 เรื่อง ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง รวมกันไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่พื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมีปริมาณมากต้องเร่งระบายออก จึงสามารถแบ่งระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งได้จำกัด คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเกณฑ์ประมาณ 900–1,100 ลบ.ม./ต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยบริเวณคลองโผงเผง คลองบางบาล อำเภอบางบาล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.60–1.00 เมตร ปัจจุบัน (23 ต.ค. 63 เวลา 21.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพียง 766 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนลดลง

ทั้งนี้ กรมชลประทานขอยืนยันว่า ปริมาณน้ำในอัตราดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries