ทบ.เผยแล้งยาวถึง เม.ย.63 มี 16 จังหวัดแล้งจัด เสี่ยงขาดน้ำทำเกษตร

วันที่ 2 ธันวาคม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวในการประชุมหารือและร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า สถานการณ์ภัยแล้งในระยะปัจจุบันต่อเนื่องถึงปี 2563 พบว่า จะแล้งกว่าทุกปีและแล้งนาน ยาวไปจนถึงเดือน เมษายน 2563 จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน 3 อันดับแล้งของประเทศไทย พบว่า ปี 2562 ประเทศไทย ประสบภาวะฝนแล้ง เป็นอันดับ 3 รองจาก ปี 2522 และ 2535 มีพื้นที่แล้งจัด จำนวน 16 จังหวัดประกอบด้วย เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พะเยา และเชียงราย ขณะที่น้ำด้านการเกษตร ในเขตชลประทาน มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการเกษตร 8 จังหวัด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ อาทิ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ ส่วนนอกเขตชลประทาน มี 20 จังหวัด 54 อำเภอ 109 ตำบล เสี่ยงขาดน้ำเกษตร แบ่งเป็นภาคเหนือ 9 จังหวัด 35 อำเภอ 84 ตำบล ประกอบด้วย เชียงราย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด13 อำเภอ 16 ตำบล ประกอบด้วย ยโสธร หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย ภาคกลาง 2 จังหวัด 4 อำเภอ 7 ตำบล ประกอบด้วย ลพบุรี สุพรรณบุรี และภาคตะวันตก 1 จังหวัด 2 อำเภอ 2 ตำบล คือ กาญจนบุรี

นายศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทบ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2666 – 7000 กด 1 หรือมือถือ 09 – 5949 – 7000 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 22.00 น.ทุกวันกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้งและผ่านระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ทาง htpp://1310.dgr.go.th โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 136 จุด หน่วยนาคราช จำนวน 37 หน่วย รถบรรทุกน้ำ จำนวน 79 คัน ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 85 ชุดและชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด เป็นต้น เพราะประชาชนจะขาดน้ำไม่ได้