logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

“กรมสรรพากร” คุมเข้มภาษี ออกกฎหมายลูกสกัดถ่ายโอน

กำไรระหว่างบริษัทในเครือ

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุภาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังจากกรมได้ออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอน ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูก เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่มีทั้งหมด 5 ฉบับ โดยขณะนี้ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไปแล้ว 2 ฉบับ เหลืออีก 3 ฉบับ เตรียมเสนอ ครม. ในเร็วๆนี้ สำหรับในตัวกฎหมายลูกจะมีการกำหนดให้บริษัทที่เข้าข่ายลักษณะการเป็นบริษัทในเครือ และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

ต่อปี จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่กรมรับทราบ โดยข้อมูลหลักๆที่ต้องเปิดเผย อาทิ บริษัทในเครือกี่แห่ง มีรายการธุรกรรมระหว่างกันหรือไม่ โดยให้ยื่นไฟล์เอกสารต่างๆผ่านทางออนไลน์ (e-filing) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เป็นต้น

“การถ่ายโอนราคาระหว่างบริษัทในเครือ เป็นปัญหาที่ต้องการจัดการมานานแล้ว เพราะเป็นตัวหนึ่งในการกัดกร่อนฐานภาษีสำหรับหลักการของกฎหมายนี้คือ การป้องกันการกำหนดราคาสินค้า หรือการเรียกเก็บค่าตอบแทนระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่อาจเก็บสูงไปหรือต่ำไป ทำให้บริษัทมีกำไรที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่มีผลต่อการเสียภาษี”

สำหรับการกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่ 200 ล้าน บาทขึ้นไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเอสเอ็มอี ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มขึ้น ส่วนบทลงโทษกรณีที่เข้าข่ายต้องรายงาน แต่ไม่ยื่นรายงาน หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีปรับไม่เกิน 200,000 บาท ขณะที่บริษัทที่มีความสัมพันธ์และต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือให้แก่กรม เช่น นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้น ในอีกนิติบุคคลหนึ่งทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด, ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่า 50%.

อ่านเพิ่มเติม...

Themes
ICO