logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

กทม.ติดตามสถานการณ์ฝุ่นใกล้ชิด เพิ่มความถี่ล้างถนนฉีดพ่นละอองน้ำ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่พบปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งเพิ่มความถี่การล้างทำความสะอาดถนนและพ่นฉีดละอองน้ำในอากาศ ล้างทำความสะอาดใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นละออง ตลอดจนรณรงค์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

ปลัด กทม.กล่าวอีกว่า กทม.ยังมีช่องทางการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และการแจ้งเตือนบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองสูง รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย โดยสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com  www.air4bangkok.com Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครและแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” รวมถึงได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และสื่อออนไลน์ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5.

อ่านเพิ่มเติม...

Themes
ICO