มีความเห็นอย่างไร กรณีคนไทยบางกลุ่ม ให้ความสนใจข่าวการเรียกร้องสิทธิและคัดค้านความไม่ถูกต้องในฮ่องกงและประเทศอื่นๆ แต่กลับมีท่าทีสนับสนุนการปราบปรามจับกุมคนไทยที่คัดค้านความไม่ถูกต้องและเรียกร้องสิทธิ

“มติชนออนไลน์” จึงชวนแสดงความเห็นว่า “เพราะอะไร อย่างไร”

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง “เฟซบุ๊กมติชนออนไลน์”

และแสดงความเห็นทาง “ทวิตเตอร์มติชนออนไลน์ 

*** หมายเหตุ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ