logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

มุมข้าราชการ 14/09/62

การแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในวงราชการล่าสุดคือ เลขาธิการ ก.พ. แทน เมธินี เทพมณี ที่ถึงเวลาเกษียณอายุราชการออกมาแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป...

อังคารก่อนหน้านี้มีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ของกระทรวงการต่างประเทศ 2 รายคือ นิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และ ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย...

“ซี.12”

นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งหลักคุณธรรมและอาวุโสในราชการ เพราะว่าที่เลขาธิการ ก.พ.คนใหม่ หม่อมหลวงพัชรภากร นั้นดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. มาตั้งแต่ครั้งที่มีการเลือกสรรเอา เลขาฯเมธินี จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีข้ามห้วยมาเป็นเลขาธิการ ก.พ.เสีย 3 ปี ซึ่งตอนนั้น รองพัชรภากร ก็ทำงานในหน้าที่เดิมมาด้วยความสงบเงียบขรึมจนถึงบัดนี้...

จำได้ว่าในการแต่งตั้งครั้งนั้นเคยเขียนถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ว่า “อย่างไรก็ตามต้องบันทึกไว้เป็นตำนานว่า ตั้งแต่มีสำนักงาน ก.พ. และมีเลขาธิการ ก.พ. คนแรกเมื่อปี 2477 คือ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ นั้น เลขาธิการ ก.พ.คนต่อๆมาเกือบทุกคนล้วนแต่ก้าวขึ้นมาจาก รองเลขาธิการ ทั้งสิ้น ที่บอกว่าเกือบทุกคนเพราะมีอยู่คนเดียวเมื่อปี 2534-2535 ที่ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จาก ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่เลขาธิการ ก.พ. อีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ 1 ปีโดยไม่ขาดจากตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้นถ้าจะนับ เลขาเมธินี ก็จะเป็นคนที่สองซึ่งมีอายุราชการยาวไกลถึงปี 2562 และเมื่อถึงตอนนั้น รองเลขาธิการ ก.พ. ลำดับที่ 1 คือ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ก็จะครองอาวุโสยาวนาน 5 ปี และยังไม่เกษียณควรได้รับความเป็นธรรมด้วย” ...

นี่คือตัวอย่างของข้าราชการที่มีความอดทนและคาดหวังได้ว่าในช่วง 2 ปีต่อไปนี้จนถึง 30 กันยายน 2564 เลขาธิการ พัชรภากร จะเป็นผู้นำในการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต่อไปในฐานะองค์กรกลางของข้าราชการพลเรือนทุกคน...

อีกตำแหน่งในวงราชการที่มีความสำคัญคือการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง ชวนชม กิจพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) แทนตำแหน่งที่ว่าง...

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO