Thailand

นายกฯ ขอบคุณ ตร.ชี้จากนี้ภารกิจหนักขึ้น ต้องดูแล ปชช.ยึด กม.ไม่งั้นจะถูกหาว่าเข้าข้าง“ประยุทธ์” ประชุม ก.ตร. ขอบคุณ ตร.ปฏิบัติหน้าที่ ชี้จากนี้ภารกิจหนักขึ้น ดูแล ปชช. ย้ำบังคับใช้กฎหมายไม่งั้นถูกกล่าวหาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

วันนี้ (26 พ.ย.) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ทั้งปี 2 ขั้น แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือน ระดับ ส.6 ขึ้นไป รวมถึงพิจารณาการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ เมื่อสิ้นปึงบประมาณ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัย และให้ออกจากราชการของข้าราชการตำรวจในเดือน พ.ย. 63 ที่มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 32 ราย เป็นการไล่ออกจากราชการ 26 ราย ปลดออกจากราชการ 3 ราย และให้ออกจากราชการ 3 ราย ในภาพรวมตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึงปัจจุบันมีการลงโทษข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดทั้งสิ้น 374 ราย เป็นการไล่ออกจากราชการ 271 ราย ปลดออกจากราชการ 56 ราย และให้ออกจากราชการ 47 ราย

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในที่ประชุม ว่า ขอขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในทุกมิติที่ผ่านมา และต่อไปคงต้องรับภาระหนักขึ้นอีก ตราบใดที่ยังมีภารกิจนี้อยู่ รวมถึงดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยทุกฝ่าย และต้องพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในฐานะนายกฯ ก็ต้องดูแลทุกฝ่ายเช่นกัน ทั้งนี้ การชุมนุมก็ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายและขอให้รักษาระยะห่างในการชุมนุมด้วย


Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017