Thailand

นายกฯ กล่าวคำปราศรัยวันสหประชาชาติ ย้ำไทยยึดมั่นระบบพหุภาคีนิยม พร้อมสนับสนุนเวทีสหประชาชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัย วันสหประชาชาติ ย้ำ ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยม และพร้อมสนับสนุนเวทีสหประชาชาติ เนื่องในวาระ ครบ 75 ปี การก่อตั้งสหประชาชาติ

วันนี้ (24 ต.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำปราศรัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสหประชาชาติให้ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันสหประชาชาติ ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ คือวันแห่งการก่อตั้งองค์การสากลระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุด มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและสนับสนุนสหประชาชาติ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งบันแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ ไทยมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ จะส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ เป็นกำลังสำคัญในสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ใน 3 เสาหลัก 1.การรักษาสันติภาพและความมั่นคง 2.การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3.การส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ผ่านการประชุมทางไกล และได้ย้ำว่า วัคซีนและยารักษาโควิด-19 ต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลกที่ทุกประเทศจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG และมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและทำงานร่วมกันกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้โลกของเรากลับมาดีขึ้นกว่าเดิม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับทุกคนและอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป


Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona