‘นครพนม’ แจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง

วันที่ 25 สิงหาคม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่ พบว่าในระยะ 2-3 วันนี้ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกต่อเนื่อง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กอปร์กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณที่ราบเชิงเขา พื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำ อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 โดยมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

นายรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และลมกระโชกแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน โรงเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร จังหวัดนครพนมจึงได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของอำเภอทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตราย ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์ และเคเบิลทีวีท้องถิ่น และแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่ แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย และกำชับหรืองานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ และให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท่อ รวมทั้งทางระบายน้ำในเขตเมือง ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งพื้นที่ของเอกชนถ้าไม่ปลอดภัยให้แก้ไขโดยด่วน และให้อำเภอรายงานผลการแจ้งเตือนประชาชน การเตรียมความพร้อมและหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 0-4251-4065