ผลโพลมติชน 94% ชี้ตั้งกก.ปรองดองฯ เป็นการซื้อเวลาของรัฐบาล

กรณีประธานรัฐสภามอบให้สถาบันพระปกเกล้า พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์หาทางออกให้ประเทศ ส่วนพรรคเพื่อไทยปฏิเสธเข้าร่วม เพราะมองว่าเป็นการซื้อเวลาให้รัฐบาลนั้น มติชนออนไลน์ขอสอบถามว่าท่านคิดเห็นอย่างไรคิดว่าคณะกรรมการปรองดองฯ เป็นการซื้อเวลาให้รัฐบาลหรือไม่นั้น
ปรากฎว่ามีผู้มาร่วมโหวตในทวิตเตอร์@matichononline ร้อยละ 94 เลือกข้อ 1. เห็นว่าการตั้งคณะกรรมการปรองดองฯ เป็นการซื้อเวลา และร้อยละ 6 เลือกข้อ 2.ไม่ซื้อเวลา

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon