Thailand

ผู้ติดเชื้อ..ให้เบาใจ สู้ทุกสิทธิการรักษา

“สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ย้ำว่า “ประชาชนกลุ่มเสี่ยง”...ทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิสุขภาพอื่นๆ ที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ข่าวแนะนำ

สปสช.ได้ปรับแก้ไขประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยโรงพยาบาลที่ให้บริการสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้อง “เรียกเก็บ” จาก “ผู้ป่วย”

เพื่อความเบาใจในการสู้ “โควิด-19” ไปด้วยกัน ล่าสุด สปสช.ได้พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีรอบการจ่ายทุกๆ 1 เดือน เป็นทุกๆ 15 วัน

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยบริการ และ...รับมือการระบาดของโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บอกว่าการปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการให้รวดเร็วเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ สปสช.ตั้งใจดำเนินการอยู่แล้วและได้พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานนี้มาตลอด

เป้าหมายที่ตั้งใจ เราอยากให้มีลักษณะของการจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น เมื่อหน่วยบริการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนเสร็จก็สามารถส่งเบิกแล้วได้รับเงินชดเชยทันที อย่างไรก็ตาม...การปรับระบบที่มีข้อมูลขนาดใหญ่เช่นนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงเริ่มที่รอบการจ่ายทุกๆ 15 วันก่อน

“เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โรงพยาบาลมีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดได้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทุกวันได้ดียิ่งขึ้น”

ควบคู่ไปกับประเด็นสำคัญคือเรื่องของการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ให้มีรูรั่วซ้ำรอย

ในอดีตที่ผ่านมา นพ.จเด็จ ย้ำว่า สปสช.ได้ปรับระบบให้มีการพิสูจน์ตัวตนประชาชนก่อนการใช้บริการเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และได้พัฒนาระบบการตรวจสอบก่อนการจ่ายด้วยการใช้เทคโนโลยี AI

เพื่อ “ควบคุม” และ “กำกับ” การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพสะท้อนสถิติการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการที่เกี่ยวกับโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา จนถึงเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนการเข้ารับบริการแบ่งเป็นการตรวจคัดกรอง 781,625 ครั้ง เป็นเงิน จำนวน 1,862,074,025 บาท...บริการการรักษาโรค 31,488 ครั้ง...เป็นเงินจำนวน 1,499,523,760 บาท

อีกประเด็นร้อนวันนี้ กรณี “ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอจัดหาเตียง”...ยิ่งนานก็ยิ่งกังวลกลัวถูกทอดทิ้ง

มาตรการปฏิบัติหลังจากที่ สปสช.ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดระบบโดยให้สายด่วน 1330 ของ สปสช. และสายด่วน 1668 ของกรมการแพทย์ เป็นหน่วยประสานจัดหาเตียงให้แก่ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่โรงพยาบาลที่ไปตรวจไม่มีเตียงรองรับ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2564

ช่วงเวลานั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการและอยู่ในระหว่างการจัดหาเตียงรวมราว 700 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เพื่อเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

ในระหว่างที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่บ้านรอการจัดหาเตียงอยู่นั้น ทางเจ้าหน้าที่ของสายด่วนทั้ง 2 สาย จะโทร.ไปสอบถามอาการทุกๆวัน จนกว่าจะประสานหาเตียงให้ได้ โดยสายด่วน 1330 จะดูแลประมาณ 400 คน และสายด่วน 1668 ดูแลอีกประมาณ 350 คน

เราเข้าใจสภาพจิตใจของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังหาเตียงไม่ได้ ซึ่งในระหว่างที่รอการจัดหาเตียงอยู่ที่บ้านนั้น ท่านอาจเกิดความกังวลใจต่างๆนานา อย่างไรก็ดี...ขอให้ความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ทอดทิ้งให้ท่านอยู่ตัวคนเดียว

“เจ้าหน้าที่สายด่วนจะโทร.ไปสอบถามติดตามอาการทุกวัน เพื่อรับฟัง...ให้คำปรึกษาเรื่องที่กังวล ขอให้มั่นใจว่าแม้จะยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาล แต่ท่านยังอยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ตลอดเวลา”

ที่สำคัญ...หากระหว่างรอการจัดหาเตียงแล้วผู้ติดเชื้อมีอาการหนักขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลใดๆ สามารถโทร.เข้ามาที่ สายด่วน 1668 หรือ 1330 เพื่อแจ้งอาการ เจ้าหน้าที่จะประสานรถไปรับตัวถึงที่บ้าน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไป หาก...ไม่มีอาการใดๆ ทางสายด่วนก็จะเร่งประสานหาเตียงให้ได้โดยเร็วที่สุดเช่นกัน

การระบาด “โควิด-19” รอบนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก การควบคุมโรคจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเป็นวงกว้างเพื่อหาตัวผู้ติดเชื้อ...นำเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด

ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ตระหนักถึงความสำคัญ นพ.จเด็จ บอกว่า ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่เป็นต้นมาก็มีผู้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก สปสช.ขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการป่วย มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ เดินทางไปสถานที่ที่มีการระบาด

หรือ...แม้แต่ไม่มีอาการป่วยและไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่ สามารถเดินทางไปรับการตรวจคัดกรอง หรือ...ปรึกษาแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สปสช.จะจ่ายแทนประชาชนให้เอง รวมทั้งหากพบว่าติดเชื้อ สปสช.ก็จ่ายค่ารักษาให้เช่นกัน

น่าสนใจว่า...เนื่องจากมีจำนวนผู้ไปรับการตรวจมากขึ้น ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลหลายแห่งอาจเกิดความกังวล เพราะเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะต้องรับคนคนนั้นเข้าเป็นผู้ป่วยในการดูแลทำให้บางแห่งอาจไม่กล้าตรวจเพราะเกรงว่าถ้าตรวจเจอเชื้อแล้วจะไม่มีเตียงรองรับเพียงพอ

กระทรวงสาธารณสุขได้จับมือกับโรงเรียนแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตำรวจ กลาโหม โรงพยาบาลเอกชน เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วย ประสานส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายหรือข้ามเครือข่ายได้ พร้อมเปิดสายด่วนประสานช่วยเหลือ...ซึ่ง “กรมการแพทย์” จะส่งจำนวนเตียงว่างทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามมาให้ สปสช.

เพื่อช่วยประสานจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยต่อไป ยกตัวอย่างเช่น นาย A ไปตรวจที่โรงพยาบาล B แล้วตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 แต่ปรากฏว่าในขณะนั้นมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากจนเตียงเต็มหมดแล้ว ทำให้ไม่มีเตียงสำหรับนาย A พยาบาลสามารถโทร.เข้าสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 ได้ หรือหากสายไม่ว่างคู่สายเต็ม ก็สามารถโทร.มาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้ เพื่อให้ประสานจัดหาเตียงในโรงพยาบาลอื่นๆแก่นาย A ได้เลย

เมื่อ 1330 หาเตียงได้แล้ว ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางก็จะมีรถพยาบาลของ สพฉ. มาช่วยรับส่งให้ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง

“ในส่วนของผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้ไปตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ รพ.ที่ไปตรวจเตียงเต็ม ส่วนหนึ่งมีกลุ่มที่ไม่มีอาการ ก็สามารถโทรศัพท์ประสานมาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้เช่นกัน”

สิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน หากเคยไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ...สงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็อย่านิ่งนอนใจให้รีบมาตรวจแต่เนิ่นๆ วินิจฉัยให้เพื่อป้องกันควบคุมโรค

ขอให้เบาใจคลายกังวล “เราคนไทยทุกคนจะสู้ ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้”.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude