Thailand

ประชามติหนเดียวก็พอ

ส่วนญัตติของฝ่ายค้าน ให้ประชาชนทั้งประเทศเลือก ส.ส.ร. 200 คน รายงานข่าวใหม่ได้ระบุว่า นายกรัฐมนตรี นอกจากจะกำชับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้ว ได้กำกับ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. (ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี) ด้วยหรือไม่ ส.ว.อย่างน้อย 84 คน จะยินยอมให้แก้หรือไม่

จากการติดตามความเห็น ส.ว.อย่างใกล้ชิด ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะคัดค้านการแก้ไข น.256 แต่บางคนยินยอมจะให้แก้ไข ม.272 มากกว่า เพื่อตัดอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว. แต่ให้คงไว้ซึ่ง ม.272 ที่ทำให้ ส.ว.สามารถขี่คอ ส.ส. หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับความยินยิมจาก 84 ส.ว.เป็นอย่างน้อย

เหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการคัดค้านการแก้ไข ม.256 อ้างว่า เท่ากับตีเช็คเปล่าให้ ส.ส.ร.เขียนรัฐธรรมนูญตามใจ ทั้งๆที่เป็นไปไม่ได้ เพราะมีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุลมากมาย และมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญอย่างน้อย 3 ฉบับ ที่จัดทำโดย ส.ส.ร. ได้แก่ ฉบับ 2492, 2540 และ 2550 ล้วนแต่ยอมรับเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี

กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลที่สำคัญ คือการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 50 ล้านคน การให้รัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และไม่ต้องทำประชามติถึง 2–3 ครั้ง ตามที่มีการสร้างภาพให้กลัว ลงประชามติ ครั้งเดียวก็พอตอนแก้ไข ม.256 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบหรือไม่

การให้ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เป็นวิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าดีที่สุด และไม่เคยมีข่าวว่ามี ส.ส.ร.กล้าทรยศต่อประชาชน ด้วยการร่าง รัฐธรรมนูญมั่วตามใจ เราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi