Thailand

"กัลฟ์" รุกก้าวสู่ "ดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์" ทุ่ม 1.6 แสนล้าน ซื้อ "อินทัช"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 เม.ย. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) หรือกัลฟ์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า วันที่ 18 เม.ย.คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข หุ้นละ 65 บาท ไม่รวมหุ้น INTUCH ที่บริษัทถืออยู่แล้ว 606.878 ล้านหุ้น หรือ 18.93% รวมจำนวนหุ้น INTUCH ที่บริษัทจะลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 2,599.63 ล้านหุ้น หรือ 81.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่จะขอมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกัลฟ์ วันที่ 25 มิ.ย.นี้

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้นทั้งหมดของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หาก กัลฟ์ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH จนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่ากัลฟ์เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ที่เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นใน ADVANC 40.45% และ บมจ. ไทยคม (THCOM) 41.13% อยู่ก่อนแล้ว มีผลให้บริษัทมีหน้าที่ทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้นของ ADVANC และ THCOM ตามเกณฑ์ โดย GULF จะทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้น ADVANC ราคาหุ้นละ 122.86 บาท แต่ไม่ประสงค์จะทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้น THCOM ที่จะหารือกับ กลต.เพื่อขอผ่อนผันเรื่องดังกล่าว

“คาดว่าใช้เงินสด 534,549.72 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้น INTUCH ไม่เกิน 169,058.50 ล้านบาท และใช้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท โดยใช้เงินจากเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะ INTUCH และ ADVANC เป็นกิจการที่ดีมีศักยภาพ สร้างกระแสเงินสดให้บริษัท เป็นการลงทุนในผู้นำธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ มั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้สม่ำเสมอในระยะยาว”

นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน กัลฟ์ กล่าวว่า กัลฟ์จะไม่เพิ่มทุน เพราะมีวงเงินพร้อมซื้ออยู่แล้ว และมีสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศพร้อมสนับสนุนเงินในการซื้อหุ้น แม้ต้นทุนเงินกู้ต่ำกว่า 3% แต่ไม่มีปัญหาเพราะ INTUCH จ่ายปันผลดีทุกปีซึ่งแต่ละปีปันผลเกิน 3,500 ล้านบาท มากกว่าภาระดอกเบี้ย ส่วนจะใช้เงินเท่าไร ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น INTUCH จะมาขายให้ หากเกิน 50% ต้องเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ หุ้น ADVANC ด้วย ก็พร้อมแต่บริษัทต้องการซื้อเฉพาะ INTUCH

“เหตุผลที่ซื้อ INTUCH เพราะต้องการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของกัลฟ์ ไปสู่ “ดิจิทัลอินฟรา-สตรัคเจอร์” เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาท มากขึ้น การลงทุนครั้งนี้เป็นการเข้าไปปักธงในธุรกิจนี้ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH ให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องการลงทุนระยะยาวใน INTUCH เหมือนเดิม หากแปลความคือ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอาจไม่ขายหุ้นออกมาให้บริษัท”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กัลฟ์ทยอยเข้าซื้อหุ้นอินทัช ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2563 ล่าสุด ณ เดือน เม.ย. ซึ่งถือหุ้นอยู่ที่ 18% มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มสิงเทล (สิงคโปร์เทเลคอม) และเทมาเสก ที่ถือหุ้นรวม 26% โดยกัลฟ์ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามานั่งเก้าอี้บอร์ด แต่หลังจากนี้หากรวบรวมหุ้นจนขยับขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ในที่สุด กัลฟ์อาจต้องการมีบทบาทมากขึ้นกว่าการถือหุ้นหวังเงินปันผล โดยเฉพาะเมื่ออินทัชเป็นเจ้าของเอไอเอส ผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ ทำให้กัลฟ์เดินหน้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น.

Football news:

Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG
Ronald Koeman: I hope that the VAR and the referees will make fair decisions for us and for Atletico
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He has been out of the Real Madrid squad for two days
President of Bavaria: There will be no expensive transfers. There is no need for them, we have an incredibly strong team
Statement from Real Madrid, Barca and Juve: We regret that the founding clubs of the Super League signed a commitment to UEFA yesterday. This is inconsistent
The amount of the Holand deal may reach 200 million euros. Real Madrid won't pay that much
Ronaldo lives for goals. Playing against him is fun. Milan defender Kier on Juve striker